HALO vẫn mở cửa phục vụ bình thường, không nghỉ lễ 30/4 và 1/5.