iMac

iMac


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
iMac - 21.5-inch - 1.6GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac - 21.5-inch - 1.6GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

25.380.000₫

iMac - 21.5-inch - 2.8GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac - 21.5-inch - 2.8GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

30.880.000₫

iMac 4K - 21.5-inch - 3.1GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 4K - 21.5-inch - 3.1GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

35.680.000₫

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

46.980.000₫

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

42.680.000₫

iMac 5K - 27-inch - 3.3GHz / 8GB / 2TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 5K - 27-inch - 3.3GHz / 8GB / 2TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

52.580.000₫