Macbook 12"

Macbook 12"


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Retina 12-inch Gold - 256GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gold - 256GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

28.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Gold - 512GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gold - 512GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

33.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Rose Gold - 256GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Rose Gold - 256GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

28.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Rose Gold - 512GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Rose Gold - 512GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

33.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver - 256GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Silver - 256GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

28.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver - 512GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Silver - 512GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

33.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 256GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 256GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

28.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 512GB (2016)
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 512GB (2016)

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

33.380.000₫

MacBook Retina 12-inch Gold - 256GB
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gold - 256GB

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

24.680.000₫

MacBook Retina 12-inch Gold - 512GB
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gold - 512GB

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

32.280.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver - 256GB
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Silver - 256GB

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

25.680.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver - 512GB
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Silver - 512GB

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

32.280.000₫

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 256GB
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 256GB

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

23.680.000₫

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 512GB
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Space Gray - 512GB

Chiếc MacBook mỏng nhất và nhẹ nhất từng được chế tạo. Trang bị vi xử lý Intel Core M thế hệ mớ..

31.680.000₫