Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Pro 13-inch 2012 - MD101 - i5 / 4GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch 2012 - MD101 - i5 / 4GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%. Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể..

11.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

14.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME865 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME865 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.4GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

19.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME865-OPT - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME865-OPT - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME866 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME866 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / RAM 8GB / SSD 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã ..

22.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạn..

26.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME665 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME665 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

26.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

13.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%. Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể..

21.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 OPT - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 OPT - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạn..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 OPT- i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 OPT- i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

36.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2-OPT - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2-OPT - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

35.500.000₫

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

21.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVP2 Option - i5 / 4GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVP2 Option - i5 / 4GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

19.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

15.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

16.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

18.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

18.000.000₫