Macbook Air 11 & 13 inch

Macbook Air 11 & 13 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

11.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B Option - i7 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B Option - i7 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 1.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã ..

15.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

16.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

15.800.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

18.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

18.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy ..

20.900.000₫

MacBook Air 13-inch 2017 - MQD42 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2017 - MQD42 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

19.300.000₫