Macbook Air 11 & 13 inch

Macbook Air 11 & 13 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế ..

16.400.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

17.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

13.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option RAM: Core i5 1.4GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp th..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM, SSD: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thự..

19.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i5 1.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

20.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy ..

18.600.000₫