Macbook Air 11 & 13 inch

Macbook Air 11 & 13 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 11-inch 2012 - MD223 - i5 / 4GB / 64GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2012 - MD223 - i5 / 4GB / 64GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

10.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2012 - MD231 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2012 - MD231 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế ..

16.400.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

17.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option RAM: Core i5 1.4GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i5 1.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

20.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

18.600.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

18.600.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

18.600.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

18.600.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế ..

20.600.000₫