iMac

iMac


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
iMac 21.5-inch 2017 - i5 / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng
Mới

iMac 21.5-inch 2017 - i5 / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sảo đã..

27.800.000₫

iMac 5K 27-inch 2017 - i5 / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng
Mới

iMac 5K 27-inch 2017 - i5 / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sảo đã..

43.500.000₫

iMac - 21.5-inch - 1.6GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac - 21.5-inch - 1.6GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

26.500.000₫

iMac - 21.5-inch - 2.8GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac - 21.5-inch - 2.8GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

31.500.000₫

iMac 4K - 21.5-inch - 3.1GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 4K - 21.5-inch - 3.1GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

36.500.000₫

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

47.500.000₫

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 5K - 27-inch - 3.2GHz / 8GB / 1TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

43.500.000₫

iMac 5K - 27-inch - 3.3GHz / 8GB / 2TB
Bảo hành 12 tháng

iMac 5K - 27-inch - 3.3GHz / 8GB / 2TB

Màn hình trên iMac thế hệ mới đã sở hữu độ phân giải 4K và 5K. Vẫn giữ thiết kế vát cạnh sắc sả..

54.500.000₫