Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME865 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

18.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%...

13.500.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver 2016 - MLHA2 - m3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

22.800.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver 2016 - MLHA2 - m3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

22.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVP2 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

17.600.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

21.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

21.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 - i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

25.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 - i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

34.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

41.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

42.300.000₫

MacBook Retina 12-inch Rose Gold 2017 - MNYM2 - m3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core m5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

24.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2017 - MPXY2 Option - i5 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình máy Option RAM: Core i5 3.1GHz / RAM 16GB / SSD 512GB / VGA OnboardHình chụp ..

37.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

47.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

47.500.000₫