Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 11-inch 2012 - MD223 - i5 / 4GB / 64GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2012 - MD223 - i5 / 4GB / 64GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

10.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế ..

16.400.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

17.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME866 - i5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME866 - i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

19.500.000₫

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX92 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX92 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.0GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% m..

27.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

25.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã..

25.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

29.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

13.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

13.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 Option - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 Option - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option RAM: Core i5 1.3GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

13.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

29.000.000₫

MacBook Retina 12-inch Gray 2015 - MJY32 Option - Core M3 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gray 2015 - MJY32 Option - Core M3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core M3 1.3GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%...

19.500.000₫

iMac 21.5-inch 2015 - MK442 - i5 / 8GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

iMac 21.5-inch 2015 - MK442 - i5 / 8GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.8GHz / 8GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yết...

25.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

14.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

18.000.000₫