Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Pro 15-inch 2011 - MC723 - i7 / 4GB / 750GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2011 - MC723 - i7 / 4GB / 750GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

13.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2011 - MC968 - i5 / 2GB / 64GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2011 - MC968 - i5 / 2GB / 64GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

10.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2011 - MD226 - i7 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2011 - MD226 - i7 / 4GB / 256GB USED

Hình chụp thực tế 100%. Đã cài Mac Os mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: 9..

13.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME865 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME865 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

20.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME662 OPT - i7 / 8GB / 515GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME662 OPT - i7 / 8GB / 515GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

24.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2013 - MD711 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2013 - MD711 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

13.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2014 - MD712B - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2014 - MD712B - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% . Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng th..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạn..

18.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạn..

14.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B- i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B- i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạn..

15.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVP2 Option - i5 / 4GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVP2 Option - i5 / 4GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

19.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2a - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2a - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹ..

17.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2a - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2a - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%. Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể..

19.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

22.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

22.500.000₫