Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 11-inch 2011 - MC969 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2011 - MC969 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

10.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

13.900.000₫

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.3GHz / 8GB / 480GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

20.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.6GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 1..

29.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế ..

16.400.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

17.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option RAM: Core i5 1.4GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế..

16.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

16.900.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã..

25.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đ..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã c..

34.200.000₫

Macbook Pro Retina 13-inch 2013- ME662 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

Macbook Pro Retina 13-inch 2013- ME662 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 3.0GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy n..

18.500.000₫

MacBook Retina 12-inch Gold 2016 - MLHF2 - m5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gold 2016 - MLHF2 - m5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

25.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

15.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế ..

17.700.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option : Core i7 2.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã..

18.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

18.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

17.200.000₫