Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

11.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 1..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.8GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

29.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.8GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

29.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / RAM 8GB / SSD 256GBHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới..

23.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.5GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.5GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.2GHz / 16GB / 1TB / VGA Onboard Hình chụp thực tế ..

34.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.8GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế..

31.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế..

31.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 8GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 8GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i5 2.9GHz / 8GB / 1TB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 1..

41.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW72 Option - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW72 Option - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

41.000.000₫

MacBook 12-inch Gray 2017 - MNYG2 - Core i5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook 12-inch Gray 2017 - MNYG2 - Core i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã ..

28.000.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2017 - MPXW2 - i5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2017 - MPXW2 - i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình máy: Core i5 3.1GHz / RAM 8GB / SSD 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

38.000.000₫