Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Retina 12-inch Space Gray 2017 - MNYF2 Option - M3 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Space Gray 2017 - MNYF2 Option - M3 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option RAM: Core M3 1.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

25.000.000₫

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 8GB / 480GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 8GB / 480GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.3GHz / 8GB / 480GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

20.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 750GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 750GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.3GHz / 16GB / 750GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

22.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC976 Option - i7 / 16GB / 750GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC976 Option - i7 / 16GB / 750GB USED

Tình trạng máyCấu hình SSD: Core i7 2.7GHz / 16GB / 750GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài..

25.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.6GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 1..

29.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

13.900.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế ..

16.400.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

17.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

22.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã..

25.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã c..

34.200.000₫

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

13.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option RAM: Core i5 1.4GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp th..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD761B Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM, SSD: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thự..

19.500.000₫

MacBook Retina 12-inch Gray 2015 - MJY32 - Core M3 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gray 2015 - MJY32 - Core M3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100%. Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể..

18.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.000.000₫