Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 11-inch 2011 - MC968 - i5 / 2GB / 64GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2011 - MC968 - i5 / 2GB / 64GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

10.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 Option - i7 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 Option - i7 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

15.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2012 - MD231 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2012 - MD231 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết. Đã cài Mac Os mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh..

12.000.000₫

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

21.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME665 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME665 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

26.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME662 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME662 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

22.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết. Đã cài Mac Os mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh..

19.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

30.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 4GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 4GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết. Đã cài Mac Os mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh..

17.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

15.000.000₫

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX82 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

21.500.000₫

iMac 21.5-inch 2015 - MK142 - i5 / 8GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

iMac 21.5-inch 2015 - MK142 - i5 / 8GB / 1TB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết. Đã cài Mac Os mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh..

18.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết. Đã cài Mac Os mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh..

16.500.000₫