Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2011 - MC966 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

11.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

16.400.000₫

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

18.600.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

23.700.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver 2015 - MF865 - Core M / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Silver 2015 - MF865 - Core M / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình máy: Core M 1.2GHz / RAM 8GB / SSD 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%...

19.100.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.300.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX72 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng ..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

26.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

31.400.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 OPT- i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 OPT- i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

30.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã c..

34.100.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã c..

34.200.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

32.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

30.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2013 - MD711 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2013 - MD711 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

13.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

17.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

15.800.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVG2 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

18.000.000₫