Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGG2 Option - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

18.600.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / RAM 8GB / SSD 256GBHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới..

23.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

23.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình MAX Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 3.1GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế..

27.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

28.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

28.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.2GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

34.000.000₫

MacBook Retina 12-inch Gold 2015 - MK4N2 - m5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gold 2015 - MK4N2 - m5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yết..

21.500.000₫

MacBook Retina 12-inch Gray 2015 - MJY42 - m5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Gray 2015 - MJY42 - m5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yết..

21.500.000₫

MacBook Pro 13-inch 2016 - MLL42 -  i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch 2016 - MLL42 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

26.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac O..

42.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQG2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQG2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 3.3GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế..

37.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

40.000.000₫