Macbook Air 11 & 13 inch

Macbook Air 11 & 13 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 13-inch 2012 - MD232 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2012 - MD232 - i5 / 4GB / 256GB USED

Cấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yết.Đã cài Mac O..

13.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 Option - i7 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 1.7GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

17.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2014 - MD760B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

12.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2013 - MD711 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2013 - MD711 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

12.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

13.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2014 - MD711B - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yế..

13.000.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MJVE2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.000.000₫