Macbook Pro Retina 15 inch

Macbook Pro Retina 15 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

25.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã..

25.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

29.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

28.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.2GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

34.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy ..

40.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

40.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

40.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

40.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 2TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 2TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.7GHz / 16GB / 2TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% m..

52.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW72 Option - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW72 Option - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

41.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW82 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW82 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy ..

44.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTR2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTR2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

43.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100..

48.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã..

48.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 3.1GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

49.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 3.1GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

49.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTV2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTV2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

51.000.000₫