Macbook Cũ

Macbook Cũ

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Retina 12-inch Space Gray 2017 - MNYF2 - M3 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Space Gray 2017 - MNYF2 - M3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core M3 1.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

24.000.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD760 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2013 - MD761 - i5 / 4GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

15.500.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver 2016 - MLHA2 - m3 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Silver 2016 - MLHA2 - m3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

22.800.000₫

MacBook Retina 12-inch Silver 2016 - MLHA2 - m3 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Retina 12-inch Silver 2016 - MLHA2 - m3 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

22.500.000₫

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 11-inch 2015 - MJVM2 - i5 / 4GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.500.000₫

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 Option - i7 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2015 - MMGF2 Option - i7 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế..

17.600.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

22.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

22.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

21.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

21.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

28.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLT2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

33.500.000₫

MacBook Pro 13-inch 2016 - MLUQ2 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch 2016 - MLUQ2 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

26.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

38.800.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

41.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

41.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

42.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

42.300.000₫

MacBook Air 13-inch 2017 - MQD42 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 13-inch 2017 - MQD42 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%...

20.800.000₫