Macbook Pro Retina 13 inch

Macbook Pro Retina 13 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME866 - i5 / 8GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2013 - ME866 - i5 / 8GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

19.500.000₫

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX92 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

Macbook Pro Retina 13-inch 2014 - MGX92 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.0GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% m..

27.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF839 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

20.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / RAM 8GB / SSD 256GBHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac OS mới..

23.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF840 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

23.000.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình MAX Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Max Option: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đ..

33.500.000₫

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 13-inch 2015 - MF841 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 3.1GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế..

27.500.000₫

MacBook Pro 13-inch 2016 - MLL42 -  i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch 2016 - MLL42 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

26.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac O..

42.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 8GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQF2 Option - i5 / 8GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i5 2.9GHz / 8GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã..

41.500.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQG2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2016 - MNQG2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, RAM: Core i7 3.3GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế..

37.500.000₫

MacBook Pro 13-inch 2017 - MPXQ2 - i5 / 8GB / 128GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch 2017 - MPXQ2 - i5 / 8GB / 128GB USED

Tình trạng máyCấu hình máy: Core i5 2.3GHz / RAM 8GB / SSD 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

27.000.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2017 - MPXW2 Option - i5 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2017 - MPXW2 Option - i5 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình máy Option RAM: Core i5 3.1GHz / RAM 16GB / SSD 512GB / VGA OnboardHình chụp ..

39.000.000₫

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2017 - MPXX2 - i5 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 13-inch Touch Bar 2017 - MPXX2 - i5 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình máy: Core i5 3.1GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

34.000.000₫