Macbook Pro Retina 15 inch

Macbook Pro Retina 15 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

18.600.000₫

MacBook Pro 15-inch 2012 - MD103 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2012 - MD103 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.6GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 10..

21.600.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

23.700.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

21.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

31.400.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 OPT- i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 OPT- i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

30.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã c..

34.200.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp.Đánh giá tổng thể tình trạ..

32.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Ma..

30.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLT2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

34.400.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTR2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTR2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

45.000.000₫