Macbook Pro Retina 15 inch

Macbook Pro Retina 15 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

28.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLT2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

33.500.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

38.800.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

41.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

41.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

42.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 Option - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

42.300.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTR2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTR2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.8GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy ..

41.800.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTV2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTV2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy ..

47.500.000₫