Macbook Pro Retina 15 inch

Macbook Pro Retina 15 inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 8GB / 480GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 8GB / 480GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.3GHz / 8GB / 480GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% ..

20.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 750GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC975 Option - i7 / 16GB / 750GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option SSD: Core i7 2.3GHz / 16GB / 750GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%..

22.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC976 Option - i7 / 16GB / 750GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2012 - MC976 Option - i7 / 16GB / 750GB USED

Tình trạng máyCấu hình SSD: Core i7 2.7GHz / 16GB / 750GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài..

25.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME294 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.6GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 1..

29.500.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2013 - ME293 - i7 / 8GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

22.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXA2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã..

25.000.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2014 - MGXC2 Option - i7 / 16GB / 1TB USED

Tình trạng máyCấu hình Option: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã c..

34.200.000₫

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro Retina 15-inch 2015 - MJLQ2 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

28.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

40.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH32 - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

40.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm y..

44.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLH42 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyHình chụp thực tế 100% máy niêm yết. Đã cài Mac Os mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh..

44.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW72 Option - i7 / 16GB / 256GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2016 - MLW72 Option - i7 / 16GB / 256GB USED

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực t..

41.000.000₫

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 15-inch Touch Bar 2017 - MPTT2 - i7 / 16GB / 512GB USED

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

48.000.000₫