Macbook 12-inch

Macbook 12-inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2015 MF855 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF855 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

18.800.000₫

2015 MF865 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF865 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình máy: Core M 1.2GHz / RAM 8GB / SSD 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất...

21.800.000₫

2015 MJY32 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJY32 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn h..

18.800.000₫

2015 MJY42 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJY42 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

21.800.000₫

2015 MK4M2 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MK4M2 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

18.800.000₫

2015 MK4N2 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MK4N2 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

21.800.000₫

2016 MLH72 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLH72 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình máy: Core M3 1.1GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac ..

21.800.000₫

2016 MLH82 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLH82 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

24.300.000₫

2016 MLHA2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHA2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac ..

21.800.000₫

2016 MLHC2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHC2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình máy: Core M5 1.2GHz / RAM 8GB / SSD 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%...

24.300.000₫

2016 MLHE2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHE2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã c..

21.800.000₫

2016 MLHF2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHF2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yết..

24.300.000₫

2016 MMGL2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGL2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy n..

21.800.000₫

2016 MMGM2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGM2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy ni..

24.300.000₫

2017 MNYF2 Macbook 12-inch - M3 1.2 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MNYF2 Macbook 12-inch - M3 1.2 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M3 1.2GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn ..

23.800.000₫

2017 MNYG2 Macbook 12-inch - i5 1.3 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MNYG2 Macbook 12-inch - i5 1.3 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

28.300.000₫

2017 MNYH2 Macbook 12-inch - M3 1.2 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MNYH2 Macbook 12-inch - M3 1.2 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M3 1.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

23.800.000₫

2017 MNYJ2 Macbook 12-inch - i5 1.3 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MNYJ2 Macbook 12-inch - i5 1.3 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

28.300.000₫

2017 MNYK2 Macbook 12-inch - M3 1.2 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MNYK2 Macbook 12-inch - M3 1.2 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M3 1.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

23.800.000₫

2017 MNYL2 Macbook 12-inch - i5 1.3 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MNYL2 Macbook 12-inch - i5 1.3 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

28.300.000₫