MacBook 2018

MacBook 2018


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 2018 MRE82 13 inch Gray i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2018 MRE82 13 inch Gray i5 1.6/8GB/128GB Secondhand

Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể t..

22.500.000₫

MacBook Air 2018 MRE92 13 inch Gray i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2018 MRE92 13 inch Gray i5 1.6/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đán..

25.500.000₫

MacBook Air 2018 MREA2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2018 MREA2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/128GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MREA2Cấu hình: i5 2.3GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os ..

22.500.000₫

MacBook Air 2018 MREC2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2018 MREC2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MREF2Cấu hình: i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os ..

25.500.000₫

MacBook Air 2018 MREE2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2018 MREE2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/128GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018 Model Máy: MREE2 Cấu hình: i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã c..

22.500.000₫

MacBook Air 2018 MREF2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2018 MREF2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MREF2Cấu hình: i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os ..

25.500.000₫

MacBook Pro 2018 MR932 15 inch Gray i7 2.2/16GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR932 15 inch Gray i7 2.2/16GB/256GB Secondhand

Tình trạng máy Năm: 2018Cấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất...

41.000.000₫

MacBook Pro 2018 MR942 15 inch Gray i7 2.6/16GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR942 15 inch Gray i7 2.6/16GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MR942 Đã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USE..

46.000.000₫

MacBook Pro 2018 MR962 15 inch Silver i7 2.2/16GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR962 15 inch Silver i7 2.2/16GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MR962Cấu hình: i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os..

41.000.000₫

MacBook Pro 2018 MR972 15 inch Silver i7 2.6/16GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR972 15 inch Silver i7 2.6/16GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đ..

46.000.000₫

MacBook Pro 2018 MR9Q2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR9Q2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MR9Q2Cấu hình: Core i5 2.3GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

32.000.000₫

MacBook Pro 2018 MR9R2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR9R2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MR9R2Cấu hình: i5 2.3GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os ..

36.000.000₫

MacBook Pro 2018 MR9U2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR9U2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MR9U2Cấu hình: i5 2.3GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os ..

32.000.000₫

MacBook Pro 2018 MR9V2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2018 MR9V2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MR9V2Cấu hình: i5 2.3GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os ..

36.000.000₫

Loading...
Loading...