Macbook Pro 13-inch

Macbook Pro 13-inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2012 MD101 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 4GB / 500GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD101 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 4GB / 500GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 4GB / 500GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

11.800.000₫

2012 MD102 Macbook Pro 13-inch - i7 2.9 / 8GB / 750GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD102 Macbook Pro 13-inch - i7 2.9 / 8GB / 750GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 8GB / 750GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

12.800.000₫

2012 MD212 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD212 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

14.800.000₫

2012 MD213 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD213 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

16.300.000₫

2013 ME662 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME662 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

18.300.000₫

2013 ME864 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME864 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.4GHz / RAM 4GB / SSD 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã ..

16.800.000₫

2013 ME865 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME865 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.4GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã ..

18.800.000₫

2013 ME866 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME866 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

21.300.000₫

2014 MGX72 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGX72 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

18.300.000₫

2014 MGX82 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGX82 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

20.300.000₫

2014 MGX92 Macbook Pro 13-inch - i5 2.8 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGX92 Macbook Pro 13-inch - i5 2.8 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

22.800.000₫

2015 MF839 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF839 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn ..

19.800.000₫

2015 MF840 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF840 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn ..

22.800.000₫

2015 MF841 Macbook Pro 13-inch - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF841 Macbook Pro 13-inch - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

24.800.000₫

2016 MLH12 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLH12 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

28.800.000₫

2016 MLL42 Macbook Pro 13-inch - i5 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLL42 Macbook Pro 13-inch - i5 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac O..

26.300.000₫

2016 MLUQ2 Macbook Pro 13-inch - i5 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLUQ2 Macbook Pro 13-inch - i5 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac O..

26.300.000₫

2016 MLVP2 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLVP2 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac O..

28.800.000₫

2016 MNQF2 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MNQF2 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

32.800.000₫

2016 MNQG2 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MNQG2 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình cơ bản: Core i5 2.9Ghz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn h..

32.800.000₫