Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Đăng bởi tung ncp 18/09/2017 0 Bình luận Hướng dẫn và thủ thuật game,

Sau khi cập nhật có đầy đủ logo, giải đấu thì xuất hiện những giải có số đội và clb trong giải không đúng với thức tế, cụ thể là Bundesliga. Trong bài viết này shop hướng dẫn sắp xếp, cập nhật lại clb đúng với thực tế, sau này đối với những giải khác gặp lỗi tương tự chúng ta có thể áp dụng theo các bước dưới đây:

Bước 1: Vào menu như hình "EXTRAS" -> "EDIT"

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 2: Chọn "Competition Structure"

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 3: Chọn "Draw Size" cho phép chỉnh sửa lại số clb có trong 1 giải

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 4: Như trong hình chúng ta có thể thấy Bundesliga (cập nhật option file mới hiện là Bundesliga, ngoài ra là hiện tên khác) có tổng số clb trong giải là 20 nhưng thực tế chỉ có 18 clb. Chúng ta chỉnh thành 18.

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 5: Sau đó thoát ra chọn vào Europe ( những giải đấu trong khu vực Châu Âu)

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 6: Tổng cộng có 12 giải bên Châu Âu

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 7: Di chuyển đến giải kế cuối (11/12) sẽ là giải Bundesliga. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy có một vài clb trong giải Bundesliga không đúng với thực tế.

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 8: Không phải do option file mà là những clb của Bundesliga nằm trong giải tiếp theo có tên là "Other European Teams" (12/12)

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 9: Chúng ta chọn đến những clb của Bundesliga như hình là Dortmund

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 10: Sau đó quay lại giải Bundesliga và chọn những clb không phải của Bundesliga để thay thế cho đúng với thực tê.

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Bước 11: Sau khi hoàn tất việc thay đổi, chúng ta sẽ có 18 clb trong giải Bundesliga đúng với thực tế như hình dưới đây (09/2017)

Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018Hướng dẫn hoàn chỉnh các giải đấu trong bản option file PES 2018

Chúc các bạn thành công

Loading...
Loading...