Hướng dẫn kết nối Xbox 360 Wireless Controller for Windows

Đăng bởi John Doe 02/01/2015 0 Bình luận Hướng dẫn và thủ thuật game,

Microsoft Xbox 360 Wireless Controller Receiver for Windows cho phép bạn có thể kết nối với PC và chơi như 1 tay cầm trên PC.

Hướng dẫn cách kết nối Microsoft Xbox 360 Wireless Controller Receiver với PC (áp dụng với Windows 10):

Bước 1: Cắm đầu USB của Receiver vào cổng USB 2.0 hoặc 3.0 trên PC.

Bước 2: Windows 10 sẽ tự động nhận diện thiết bị và cài đặt driver trên PC. Khi thấy xuất hiện pop-up thông báo hiện ra là quá trình cài đặt driver đã xong, lúc này đèn xanh trên Receiver sẽ bật sáng.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng Xbox trên tay cầm Xbox 360 và nút kết nối trên Receiver, đèn xanh sẽ nháy sáng.

Hướng dẫn kết nối Xbox 360 Wireless Controller Receiver for WindowsHướng dẫn kết nối Xbox 360 Wireless Controller Receiver for Windows

Bước 4: Sau đó bấm vào nút kết nối trên tay cầm Xbox 360 ở vị trí như hình. Khi đó nút biểu tượng Xbox sẽ nháy sáng để thực hiện kết nối với Receiver, sau khi đèn ngừng nháy và sáng liên tục thì kết nối đã thành công. Bạn có thể vào game hoặc ứng dụng Xbox để test các nút bấm, cò, cần xoay.

Hướng dẫn kết nối Xbox 360 Wireless Controller Receiver for WindowsHướng dẫn kết nối Xbox 360 Wireless Controller Receiver for Windows

Hướng dẫn cách kết nối Microsoft Xbox 360 Wireless Controller với PC (áp dụng với Windows 7 và 8):

Bước 1: Khi cắm nó vào cổng USB, bạn sẽ thấy nó được nhận dạng Unknown device.

Kết nối thiết bị với PC
Kết nối thiết bị với PC

Bước 2: Vào trang tải driver: tại đây

Chọn đúng phiên bản Windows mà PC đang sử dụng.
Chọn đúng phiên bản Windows mà PC đang sử dụng.

Bước 3: Right click vào biểu tượng driver ở Device manager, chọn Properties -> Update driver. Chọn Browse my computer for driver sortware.

Tìm driver sau khi cài đặt.
Tìm driver sau khi cài đặt.

Chọn "Let me pick from a list of device drivers on my computer" để chọn driver đã cài đặt.

Chọn driver đã cài đặt.
Chọn driver đã cài đặt.

Nhấp chọn driver Microsoft Common Controller for Windows Class.

Hướng dẫn kết nối Xbox 360 Wireless Controller Receiver for Windows

Chọn thiết bị Microsoft Xbox 360 Wireless Controller Receiver for Windows. Lưu ý là phải cài đặt driver trước phải hiện ra tùy chọn này.

Chọn thiết bị Microsoft Xbox 360 Wireless Controller Receiver for Windows.
Chọn thiết bị Microsoft Xbox 360 Wireless Controller Receiver for Windows.

Máy tính đã nhận driver và thiết bị sau khi đã cài đặt thành công.

Sau đó thực hiện tiếp từ bước 3 như đối với Windows 10.

Hoàn tất cài đặt.
Hoàn tất cài đặt.
Loading...
Loading...