Menu
Your Cart

Koei Tecmo

Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy Xbox One, PS4ESRB TeenBlood, Mild Language, Mild Suggestive Themes, ViolenceNgày phát hành 9/2/2016Nhà sản xuất & phát hành Koei..
1,500,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy Xbox One, PS4ESRB TeenBlood, Mild Language, Mild Suggestive Themes, ViolenceNgày phát hành 9/2/2016Nhà sản xuất & phát hành Koei..
1,100,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyNintendo SwitchESRBEveryoneNgày phát hành16/1/2020Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
2,480,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy PS4, Nintendo SwitchESRB EveryoneFantasy Violence, Mild Suggestive Themes, Use of AlcoholNgày phát hành 28/3/2018Nhà sản xuất & phát hành Koei TecmoCốt truyện của game sẽ xoay quanh 2 nữ nhân vật Lydie và Suelle, n..
1,250,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy Nintendo Switch, PS4/PS5ESRB Teen Fantasy Violence, Suggestive Themes, Use of AlcoholNgày phát hành 26/1/2021Nhà sản xuất & phát hành Koei Tecmo..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại RPGHệ máyNintendo Switch, PS4ESRBTeen Alcohol Reference, Fantasy Violence, Mild Language, Mild Suggestive ThemesNgày phát hành30/10/2019Nhà sản xuất & phát hành Koei..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS4, Xbox One, Nintendo SwitchESRBMature 17+Blood and Gore, Language, Partial Nudity, ViolenceNgày phát hành19/3/2018Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
900,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS4, Xbox One, Nintendo SwitchESRBMature 17+Blood and Gore, Language, Partial Nudity, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành3/7/2019Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS4, Xbox One, Nintendo SwitchESRBMature 17+Blood and Gore, Language, Partial Nudity, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành3/7/2019Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS4, Xbox One, Nintendo SwitchESRBMature 17+Blood and Gore, Language, Partial Nudity, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành3/7/2019Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy Nintendo Switch, PS4ESRB TeenViolence, suggestive themes, crude humor, minimal blood, simulated gambling, and/or infrequent use of strong language.Ngày phát hành 9/11/2021Nhà sản xuất & phát hành Koei Tecmo..
1,450,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiFightingHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Language, Sexual Themes, ViolenceNgày phát hành28/2/2019Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
1,030,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiFightingHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Language, Sexual Themes, ViolenceNgày phát hành28/2/2019Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
580,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loạiFightingHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Language, Sexual Themes, ViolenceNgày phát hành28/2/2019Nhà sản xuất & phát hànhKoei Tecmo..
1,580,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy PS4, PS VitaESRB TeenAlcohol Reference, Mild Suggestive Themes, ViolenceNgày phát hành 26/03/2014Nhà sản xuất & phát hành Koei..
680,000₫
Nhà sản xuất: Koei Tecmo
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy PS4, Xbox OneESRB Teen Alcohol Reference, Mild Language, ViolenceNgày phát hành 13/2/2018Nhà sản xuất & phát hành Koei TecmoĐể kỷ niệm 20 năm ngày ra đời của dòng game huyền thoại Dynasty Warriors, NPH..
730,000₫
Showing 1 to 16 of 33 (3 Pages)