Macbook 2012 - 2014

Macbook 2012 - 2014

Macbook năm 2012 đến năm 2014

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 2012 MD223 11 inch i5 1.7/4GB/64GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2012 MD223 11 inch i5 1.7/4GB/64GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 64GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất. ..

8.500.000₫

MacBook Air 2012 MD224 11 inch i5 1.7/4GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2012 MD224 11 inch i5 1.7/4GB/128GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

9.500.000₫

MacBook Air 2012 MD231 13 inch i5 1.8/4GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2012 MD231 13 inch i5 1.8/4GB/128GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

9.500.000₫

MacBook Air 2012 MD232 13 inch i5 1.8/4GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2012 MD232 13 inch i5 1.8/4GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2012 Model Máy: MD232 Cấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 256GB / VGA Onboard ..

10.500.000₫

MacBook Pro 2012 MD101 13 inch i5 2.5/4GB/500GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MD101 13 inch i5 2.5/4GB/500GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2012Model Máy: MD101Cấu hình: Core i5 2.5GHz / 4GB / 500GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

8.500.000₫

MacBook Pro 2012 MD102 13 inch i7 2.9/8GB/750GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MD102 13 inch i7 2.9/8GB/750GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 8GB / 750GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

9.500.000₫

MacBook Pro 2012 MD103  15 inch i7 2.3/4GB/500GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MD103 15 inch i7 2.3/4GB/500GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 4GB / 500GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

10.500.000₫

MacBook Pro 2012 MD104 15 inch i7 2.6/8GB/750GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MD104 15 inch i7 2.6/8GB/750GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 8GB / 750GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

11.500.000₫

MacBook Pro 2012 MD212 13 inch i5 2.5/8GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MD212 13 inch i5 2.5/8GB/128GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

11.500.000₫

MacBook Pro 2012 MD213 13 inch i5 2.5/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MD213 13 inch i5 2.5/8GB/256GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

12.500.000₫

MacBook Pro 2012 MC975 15 inch i7 2.3/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MC975 15 inch i7 2.3/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2012Model Máy: MC975Cấu hình: Core i7 2.3GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

14.500.000₫

MacBook Pro 2012 MC976 15 inch i7 2.6/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2012 MC976 15 inch i7 2.6/8GB/512GB Secondhand

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổn..

16.500.000₫

MacBook Air 2013 MD711 11 inch i5 1.3/4GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 2013 MD711 11 inch i5 1.3/4GB/128GB Secondhand

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

9.500.000₫

MacBook Air 2013 MD712 11 inch i5 1.3/4GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 2013 MD712 11 inch i5 1.3/4GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

10.500.000₫

MacBook Air 2013 MD760 13 inch i5 1.3/4GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 2013 MD760 13 inch i5 1.3/4GB/128GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2013Model Máy: MD760Cấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

10.500.000₫

MacBook Air 2013 MD761 13 inch i5 1.3/4GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Air 2013 MD761 13 inch i5 1.3/4GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất..

11.500.000₫

MacBook Pro 2013 ME662 13 inch - i5 2.6/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 2013 ME662 13 inch - i5 2.6/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực t..

15.500.000₫

MacBook Pro 2013 ME864 13 inch i5 2.4/4GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 2013 ME864 13 inch i5 2.4/4GB/128GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2013 Model Máy: ME864 Cấu hình: Core i5 2.4GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard ..

15.500.000₫

MacBook Pro 2013 ME865 13 inch i5 2.4/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 2013 ME865 13 inch i5 2.4/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.4GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã ..

17.000.000₫

MacBook Pro 2013 ME293 15 inch i7 2.0/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2013 ME293 15 inch i7 2.0/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2013 Model Máy: ME293 Cấu hình: Core i7 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard ..

17.500.000₫

Loading...
Loading...