MacBook 2016

MacBook 2016


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MacBook Air 2016 MMGF2 13 inch i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2016 MMGF2 13 inch i5 1.6/8GB/128GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MMGF2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

15.500.000₫

MacBook Air 2016 MMGG2 13 inch i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Air 2016 MMGG2 13 inch i5 1.6/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MMGG2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

17.000.000₫

MacBook 2016 MLH72 12 inch Gray M3 1.1/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook 2016 MLH72 12 inch Gray M3 1.1/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLH72Cấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

18.500.000₫

MacBook 2016 MLHA2 12 inch Silver M3 1.1/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook 2016 MLHA2 12 inch Silver M3 1.1/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLHA2Cấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

18.500.000₫

MacBook 2016 MLHC2 12 inch Silver M5 1.2/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook 2016 MLHC2 12 inch Silver M5 1.2/8GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016 Model Máy: MLHC2 Cấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard ..

21.500.000₫

MacBook 2016 MLHE2 12 inch Gold M3 1.1/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook 2016 MLHE2 12 inch Gold M3 1.1/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016 Model Máy: MLHE2 Cấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard ..

18.500.000₫

MacBook 2016 MLHF2 12 inch Gold M5 1.2/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook 2016 MLHF2 12 inch Gold M5 1.2/8GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLHF2Cấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

21.500.000₫

MacBook 2016 MMGL2 12 inch Rose Gold M3 1.1/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook 2016 MMGL2 12 inch Rose Gold M3 1.1/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MMGL2Cấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

18.500.000₫

MacBook 2016 MMGM2 12 inch Rose Gold M5 1.2/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook 2016 MMGM2 12 inch Rose Gold M5 1.2/8GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MMGM2Cấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

21.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLH12 13 inch Gray i5 2.9/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MLH12 13 inch Gray i5 2.9/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLH12Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

25.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLL42 13 inch Gray i5 2.0/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MLL42 13 inch Gray i5 2.0/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLL42Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

23.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLUQ2 13 inch Silver i5 2.0/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng

MacBook Pro 2016 MLUQ2 13 inch Silver i5 2.0/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MLUQ2Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

23.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLVP2 13 inch Silver i5 2.9/8GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MLVP2 13 inch Silver i5 2.9/8GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLVP2Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

25.500.000₫

MacBook Pro 2016 MNQF2 13 inch Gray i5 2.9/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MNQF2 13 inch Gray i5 2.9/8GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MNQF2Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

27.500.000₫

MacBook Pro 2016 MNQG2 13 inch Gray i5 2.9/8GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MNQG2 13 inch Gray i5 2.9/8GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MNQG2Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Ma..

27.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLH32 15 inch Gray i7 2.6/16GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MLH32 15 inch Gray i7 2.6/16GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016 Model Máy: MLL42 Cấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard..

31.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLH42 15 inch Gray i7 2.7/16GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MLH42 15 inch Gray i7 2.7/16GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLH42Cấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài M..

35.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLW72 15 inch Silver i7 2.6/16GB/256GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MLW72 15 inch Silver i7 2.6/16GB/256GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016 Model Máy: MLW72 Cấu hình: Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard..

31.500.000₫

MacBook Pro 2016 MLW82 15 inch Silver i7 2.7/16GB/512GB Secondhand
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

MacBook Pro 2016 MLW82 15 inch Silver i7 2.7/16GB/512GB Secondhand

Tình trạng máyNăm: 2016Model Máy: MLW82Cấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài M..

35.500.000₫

Loading...
Loading...