Macbook Air

Macbook Air


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2012 MB AIR 11" - i5 1.7/4GB/64GB USED MD223
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MB AIR 11" - i5 1.7/4GB/64GB USED MD223

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81527Năm: 2012Model Máy: MD223Cấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 64GB / VGA..

10.500.000₫

2013 MB AIR 11" - i5 1.3/4GB/128GB 99% MD711
Bảo hành 12 tháng

2013 MB AIR 11" - i5 1.3/4GB/128GB 99% MD711

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81526Năm: 2013Model Máy: MD711Cấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VG..

12.000.000₫

2013 MB AIR 13" - i5 1.3/4GB/128GB USED MD760
Bảo hành 12 tháng

2013 MB AIR 13" - i5 1.3/4GB/128GB USED MD760

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81489Năm: 2013Model Máy: MD760Cấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VG..

12.000.000₫

2013 MB AIR 13" - i5 1.4/8GB/128GB USED MD760 OPTION
Bảo hành 12 tháng

2013 MB AIR 13" - i5 1.4/8GB/128GB USED MD760 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81543Năm: 2013Model Máy: MD760 + Option CPU, RAMĐặc biệt đây là phiên bản..

13.000.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/128GB USED MJVE2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/128GB USED MJVE2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81534Năm: 2015Model Máy: MJVE2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VG..

15.500.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/256GB USED MJVG2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/256GB USED MJVG2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81333Năm: 2015Model Máy: MJVG2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VG..

16.800.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/128GB 99% MMGF2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/128GB 99% MMGF2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81539Năm: 2015Model Máy: MMGF2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VG..

16.500.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/256GB USED MMGG2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/256GB USED MMGG2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81516Năm: 2015Model Máy: MMGG2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VG..

16.500.000₫

2015 MB AIR 13" - i7 2.2/8GB/256GB USED MMGG2 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i7 2.2/8GB/256GB USED MMGG2 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81540Năm: 2015Model Máy: MMGG2 + Option CPUĐặc biệt đây là phiên bản có c..

17.000.000₫

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/128GB 99% MQD32
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/128GB 99% MQD32

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81538Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình: Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VG..

18.000.000₫

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/128GB 99% MQD32
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/128GB 99% MQD32

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81523Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình: Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VG..

18.000.000₫

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/128GB USED MQD32
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/128GB USED MQD32

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81518Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình: Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VG..

17.000.000₫

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/256GB 99% MQD42
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB AIR 13" - i5 1.8/8GB/256GB 99% MQD42

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81513Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình: Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VG..

21.500.000₫

2017 MB AIR 13" - i7 2.2/8GB/512GB 99% MQD42 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB AIR 13" - i7 2.2/8GB/512GB 99% MQD42 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81508Năm: 2017Model Máy: MQD42 - OPtion CPU, SSDĐặc biệt đây là phiên bản..

23.000.000₫