Macbook Air

Macbook Air


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2012 MD223 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 64GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD223 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 64GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 64GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp...

11.300.000₫

2012 MD224 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD224 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

12.300.000₫

2012 MD231 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD231 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

12.300.000₫

2012 MD232 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD232 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

13.800.000₫

2013 MD711 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD711 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

12.800.000₫

2013 MD712 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD712 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.300.000₫

2013 MD760 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD760 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

13.800.000₫

2013 MD761 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD761 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.300.000₫

2014 MD711B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD711B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

13.800.000₫

2014 MD712B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD712B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

15.300.000₫

2014 MD760B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD760B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

14.800.000₫

2014 MD761B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD761B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

16.300.000₫

2015 MJVE2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVE2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn..

16.300.000₫

2015 MJVG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

17.800.000₫

2015 MJVM2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVM2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

15.300.000₫

2015 MJVP2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVP2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

16.800.000₫

2016 MMGF2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGF2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac ..

16.800.000₫

2016 MMGG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac ..

18.300.000₫

2017 MQD32 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MQD32 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 8GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

17.800.000₫

2017 MQD42 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MQD42 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình Option CPU: Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất...

20.800.000₫