Macbook 99%

Macbook 99%

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2012 MD223 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 64GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD223 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 64GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 64GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp...

11.300.000₫

2012 MD224 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD224 Macbook Air 11-inch - i5 1.7 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

12.300.000₫

2012 MD231 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD231 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

12.300.000₫

2012 MD232 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD232 Macbook Air 13-inch - i5 1.8 / 4GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.8GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

13.800.000₫

2012 MD101 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 4GB / 500GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD101 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 4GB / 500GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 4GB / 500GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

11.800.000₫

2012 MD102 Macbook Pro 13-inch - i7 2.9 / 8GB / 750GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD102 Macbook Pro 13-inch - i7 2.9 / 8GB / 750GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.9GHz / 8GB / 750GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

12.800.000₫

2012 MD103 Macbook Pro 15-inch - i7 2.3 / 4GB / 500GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD103 Macbook Pro 15-inch - i7 2.3 / 4GB / 500GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 4GB / 500GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

14.300.000₫

2012 MD104 Macbook Pro 15-inch - i7 2.6 / 8GB / 750GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD104 Macbook Pro 15-inch - i7 2.6 / 8GB / 750GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 8GB / 750GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

15.800.000₫

2012 MD212 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD212 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

14.800.000₫

2012 MD213 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MD213 Macbook Pro 13-inch - i5 2.5 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.5GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

16.300.000₫

2012 MC975 Macbook Pro 15-inch - i7 2.3 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MC975 Macbook Pro 15-inch - i7 2.3 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

21.800.000₫

2012 MC976 Macbook Pro 15-inch - i7 2.6 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MC976 Macbook Pro 15-inch - i7 2.6 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

23.800.000₫

2013 MD711 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD711 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

12.800.000₫

2013 MD712 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD712 Macbook Air 11-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

14.300.000₫

2013 MD760 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD760 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

13.800.000₫

2013 MD761 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 MD761 Macbook Air 13-inch - i5 1.3 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

15.300.000₫

2013 ME662 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME662 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% . Đã..

18.300.000₫

2013 ME864 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME864 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.4GHz / RAM 4GB / SSD 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã ..

16.800.000₫

2013 ME865 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME865 Macbook Pro 13-inch - i5 2.4 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.4GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã ..

18.800.000₫

2013 ME293 Macbook Pro 15-inch - i7 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME293 Macbook Pro 15-inch - i7 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac..

23.300.000₫