Macbook 99%

Macbook 99%

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2012 MB AIR 11" - i5 1.7/4GB/64GB USED MD223
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MB AIR 11" - i5 1.7/4GB/64GB USED MD223

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81527Năm: 2012Model Máy: MD223Cấu hình: Core i5 1.7GHz / 4GB / 64GB / VGA..

10.500.000₫

2012 MB PRO 13" - i5 2.5/4GB/500GB USED MD101
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MB PRO 13" - i5 2.5/4GB/500GB USED MD101

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81504 Năm: 2012 Model Máy: MD101 Cấu hình: Core i5 2.5GHz / 4GB / ..

10.500.000₫

2013 MB AIR 11" - i5 1.3/4GB/128GB 99% MD711
Bảo hành 12 tháng

2013 MB AIR 11" - i5 1.3/4GB/128GB 99% MD711

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81526Năm: 2013Model Máy: MD711Cấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VG..

12.000.000₫

2013 MB AIR 13" - i5 1.3/4GB/128GB USED MD760
Bảo hành 12 tháng

2013 MB AIR 13" - i5 1.3/4GB/128GB USED MD760

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81489Năm: 2013Model Máy: MD760Cấu hình: Core i5 1.3GHz / 4GB / 128GB / VG..

12.000.000₫

2013 MB PRO 13" - i5 2.4/8GB/256GB USED ME865
Bảo hành 12 tháng

2013 MB PRO 13" - i5 2.4/8GB/256GB USED ME865

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81524Năm: 2013Model Máy: ME865Cấu hình: Core i5 2.4GHz / 8GB / 256GB / VG..

17.000.000₫

2014 MB PRO 15" - i7 2.5/16GB/512GB USED MGXC2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MB PRO 15" - i7 2.5/16GB/512GB USED MGXC2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81514Năm: 2014Model Máy: MGXC2Cấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / V..

26.500.000₫

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2
Bảo hành 12 tháng

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81520Năm: 2018Model Máy: MLUQ2Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VG..

26.500.000₫

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2
Bảo hành 12 tháng

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81369Năm: 2018Model Máy: MLUQ2Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/128GB USED MJVE2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/128GB USED MJVE2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81534Năm: 2015Model Máy: MJVE2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VG..

15.500.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/256GB USED MJVG2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/256GB USED MJVG2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81333Năm: 2015Model Máy: MJVG2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VG..

16.800.000₫

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/128GB USED MF839
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/128GB USED MF839

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81459Năm: 2015Model Máy: MF839Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VG..

19.500.000₫

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/128GB USED MF839
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/128GB USED MF839

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81532Năm: 2015Model Máy: MF839Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VG..

20.000.000₫

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/128GB USED MF839
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/128GB USED MF839

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81506Năm: 2015Model Máy: MF839Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VG..

19.500.000₫

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/256GB 99% MF840
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/256GB 99% MF840

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81477Năm: 2015Model Máy: MF840Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 256GB / VG..

23.000.000₫

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/256GB USED MF840
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 13" - i5 2.7/8GB/256GB USED MF840

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81493Năm: 2015Model Máy: MF840Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 256GB / VG..

22.000.000₫

2015 MB PRO 13" - i5 2.9/16GB/512GB USED MF841 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 13" - i5 2.9/16GB/512GB USED MF841 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81529Năm: 2015Model Máy: MF841 + Option RAMĐặc biệt đây là phiên bản có c..

24.500.000₫

2015 MB PRO 15" - i7 2.5/16GB/512GB 99% MJLT2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 15" - i7 2.5/16GB/512GB 99% MJLT2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81294Năm: 2017Model Máy: MJLT2Cấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / V..

31.500.000₫

2015 MB PRO 15" - i7 2.8/16GB/512GB USED MJLT2 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 15" - i7 2.8/16GB/512GB USED MJLT2 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81501Năm: 2017Model Máy: MJLT2 - Option CPUĐặc biệt đây là phiên bản có c..

31.500.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/128GB 99% MMGF2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/128GB 99% MMGF2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81539Năm: 2015Model Máy: MMGF2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VG..

16.500.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/256GB USED MMGG2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/8GB/256GB USED MMGG2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81516Năm: 2015Model Máy: MMGG2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VG..

16.500.000₫