Macbook 99%

Macbook 99%

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2013 ME294 Macbook Pro 15-inch - i7 2.3 / 16GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME294 Macbook Pro 15-inch - i7 2.3 / 16GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.3GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

26.300.000₫

2013 ME664 Macbook Pro 15-inch - i7 2.4 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME664 Macbook Pro 15-inch - i7 2.4 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.4GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã ..

22.300.000₫

2013 ME665 Macbook Pro 15-inch - i7 2.7 / 16GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME665 Macbook Pro 15-inch - i7 2.7 / 16GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac..

25.800.000₫

2013 ME866 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng

2013 ME866 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac ..

21.300.000₫

2014 MD711B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD711B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

13.800.000₫

2014 MD712B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD712B Macbook Air 11-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

15.300.000₫

2014 MD760B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD760B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

14.800.000₫

2014 MD761B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MD761B Macbook Air 13-inch - i5 1.4 / 4GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

16.300.000₫

2014 MGX72 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGX72 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

18.300.000₫

2014 MGX82 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGX82 Macbook Pro 13-inch - i5 2.6 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

20.300.000₫

2014 MGX92 Macbook Pro 13-inch - i5 2.8 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGX92 Macbook Pro 13-inch - i5 2.8 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.6GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

22.800.000₫

2014 MGXA2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.2 / 16GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGXA2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.2 / 16GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

24.800.000₫

2014 MGXC2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.5 / 16GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2014 MGXC2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.5 / 16GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

27.800.000₫

2015 MJVE2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVE2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn..

16.300.000₫

2015 MJVG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

17.800.000₫

2015 MJVM2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVM2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 128GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

15.300.000₫

2015 MJVP2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJVP2 Macbook Air 11-inch - i5 1.6 / 4GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹ..

16.800.000₫

2015 MF855 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF855 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

18.800.000₫

2015 MF865 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF865 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình máy: Core M 1.2GHz / RAM 8GB / SSD 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất...

21.800.000₫

2015 MJY32 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJY32 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn h..

18.800.000₫