Macbook 99%

Macbook 99%

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2015 MJY42 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJY42 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Màn hình đẹp..

21.800.000₫

2015 MK4M2 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MK4M2 Macbook 12-inch - Core M 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

18.800.000₫

2015 MK4N2 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MK4N2 Macbook 12-inch - Core M 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

21.800.000₫

2015 MF839 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF839 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn ..

19.800.000₫

2015 MF840 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF840 Macbook Pro 13-inch - i5 2.7 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.7GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn ..

22.800.000₫

2015 MF841 Macbook Pro 13-inch - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MF841 Macbook Pro 13-inch - i5 2.9 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

24.800.000₫

2015 MJLQ2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.2 / 16GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJLQ2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.2 / 16GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đ..

28.800.000₫

2015 MJLT2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.5 / 16GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MJLT2 Macbook Pro 15-inch - i7 2.5 / 16GB / 512GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đ..

30.800.000₫

2016 MMGF2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 128GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGF2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 128GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac ..

16.800.000₫

2016 MMGG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGG2 Macbook Air 13-inch - i5 1.6 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac ..

18.300.000₫

2016 MLH72 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLH72 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình máy: Core M3 1.1GHz / RAM 8GB / SSD 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac ..

21.800.000₫

2016 MLH82 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLH82 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Màn ..

24.300.000₫

2016 MLHA2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHA2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% .Đã cài Mac ..

21.800.000₫

2016 MLHC2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHC2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình máy: Core M5 1.2GHz / RAM 8GB / SSD 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%...

24.300.000₫

2016 MLHE2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHE2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100%. Đã c..

21.800.000₫

2016 MLHF2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLHF2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100% máy niêm yết..

24.300.000₫

2016 MMGL2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGL2 Macbook 12-inch - M3 1.1 / 8GB / 256GB USED 99%

Tình trạng máyCấu hình: Core M3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy n..

21.800.000₫

2016 MMGM2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MMGM2 Macbook 12-inch - M5 1.2 / 8GB / 512GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core M5 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Hình chụp thực tế 100% máy ni..

24.300.000₫

2016 MLH12 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLH12 Macbook Pro 13-inch Touch Bar - i5 2.9 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac OS mới nhất.Màn hình đẹp..

28.800.000₫

2016 MLL42 Macbook Pro 13-inch - i5 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MLL42 Macbook Pro 13-inch - i5 2.0 / 8GB / 256GB USED 99%

Thông tin máyCấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardHình chụp thực tế 100%.Đã cài Mac O..

26.300.000₫