Macbook Pro 13-inch

Macbook Pro 13-inch


Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2013 MacBook Pro ME866 13 inch Option i5 2.6/8GB/750GB USED
Bảo hành 12 tháng

2013 MacBook Pro ME866 13 inch Option i5 2.6/8GB/750GB USED

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81720Năm: 2013Model Máy: ME866 - Option SSDĐặc biệt đây là phiên bản có c..

20.000.000₫

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81726 Năm: 2015 Model Máy: MF839 Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / ..

19.500.000₫

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81696Năm: 2015Model Máy: MF839Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VG..

19.500.000₫

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81697Năm: 2015Model Máy: MF839Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VG..

19.500.000₫

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB USED
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MacBook Pro MF839 13 inch i5 2.7/8GB/128GB USED

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81300Năm: 2015Model Máy: MF839Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VG..

19.000.000₫

2016 MacBook Pro MLH12 13 inch Gray i5 2.9/8GB/256GB USED
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MacBook Pro MLH12 13 inch Gray i5 2.9/8GB/256GB USED

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81683Năm: 2016Model Máy: MLH12Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2016 MacBook Pro MLH12 13 inch Gray Option i7 3.3/16GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MacBook Pro MLH12 13 inch Gray Option i7 3.3/16GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81660Năm: 2016Model Máy: MLH12 - Option CPU,RAMĐặc biệt đây là phiên bản ..

30.500.000₫

2016 MacBook Pro MLVP2 13 inch Silver i5 2.9/8GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MacBook Pro MLVP2 13 inch Silver i5 2.9/8GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81478Năm: 2016Model Máy: MLVP2Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.500.000₫

2016 MacBook Pro MNQF2 13 inch Gray Option i5 2.9/8GB/1TB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MacBook Pro MNQF2 13 inch Gray Option i5 2.9/8GB/1TB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81482Năm: 2016Model Máy: MNQF2 + Option SSDĐặc biệt đây là phiên bản có c..

31.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81628Năm: 2017Model Máy: MPXT2Cấu hình: Core i5 2.3GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/256GB 99% Apple Care 2019
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray i5 2.3/8GB/256GB 99% Apple Care 2019

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81627Năm: 2017Model Máy: MPXT2 - Apple CareCấu hình: Core i5 2.3GHz / 8GB..

27.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray Option i5 2.3/16GB/512GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray Option i5 2.3/16GB/512GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81710Năm: 2017Model Máy: MPXT2 - Option RAM, SSDĐặc biệt đây là phiên bản..

30.500.000₫

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray Option i5 3.1/8GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXT2 13 inch Gray Option i5 3.1/8GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81684Năm: 2017Model Máy: MPXT2 - Option CPUĐặc biệt đây là phiên bản có c..

28.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81728Năm: 2017Model Máy: MPXU2Cấu hình: Core i5 2.3GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver i5 2.3/8GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81679Năm: 2017Model Máy: MPXU2Cấu hình: Core i5 2.3GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver Option i5 2.3/16GB/1TB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver Option i5 2.3/16GB/1TB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81716Năm: 2017Model Máy: MPXU2 - Option RAM, SSDĐặc biệt đây là phiên bản..

33.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver Option i5 2.3/16GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver Option i5 2.3/16GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81729Năm: 2017Model Máy: MPXU2 - Option RAMĐặc biệt đây là phiên bản có c..

28.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver Option i5 2.3/8GB/512GB 99% Apple Care 2021
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXU2 13 inch Silver Option i5 2.3/8GB/512GB 99% Apple Care 2021

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81535Năm: 2017Model Máy: MPXU2 - Option SSDĐặc biệt đây là phiên bản có c..

31.000.000₫

2017 MacBook Pro MPXV2 13 inch Gray i5 3.1/8GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXV2 13 inch Gray i5 3.1/8GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81630Năm: 2017Model Máy: MPXV2Cấu hình: Core i5 3.1GHz / 8GB / 256GB / VG..

29.500.000₫

2017 MacBook Pro MPXV2 13 inch Gray i5 3.1/8GB/256GB 99%
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MacBook Pro MPXV2 13 inch Gray i5 3.1/8GB/256GB 99%

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81308Năm: 2017Model Máy: MPXV2Cấu hình: Core i5 3.1GHz / 8GB / 256GB / VG..

29.500.000₫

Loading...
Loading...