Máy

iPhone 11

 

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
iPhone 11 - 64GB Black
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 64GB Black

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

19.500.000₫

iPhone 11 - 64GB Green
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 64GB Green

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

20.500.000₫

iPhone 11 - 64GB Purple
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 64GB Purple

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

20.500.000₫

iPhone 11 - 64GB Red
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 64GB Red

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

19.500.000₫

iPhone 11 - 64GB White
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 64GB White

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

19.500.000₫

iPhone 11 - 64GB Yellow
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 64GB Yellow

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

20.500.000₫

iPhone 11 - 128GB Black
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 128GB Black

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

21.300.000₫

iPhone 11 - 128GB Green
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 128GB Green

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

21.500.000₫

iPhone 11 - 128GB Purple
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 128GB Purple

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

21.500.000₫

iPhone 11 - 128GB Red
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 128GB Red

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

21.500.000₫

iPhone 11 - 128GB White
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 128GB White

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

21.300.000₫

iPhone 11 - 128GB Yellow
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

iPhone 11 - 128GB Yellow

Màn hình 6.1" Liquid Retina. Camera kép góc siêu rộng. Chế độ chụp đêm, Audio-zoom. Hỗ trợ sạc nhan..

21.800.000₫

Loading...
Loading...