Danh sách game ra mắt trong tháng 10/2018

Đăng bởi tung ncp 03/10/2018 0 Bình luận Tin tức tổng hợp,
Bìa gameThông tin GameTrailerBìa gameThông tin GameTrailer

Mega Man 11

Ngày phát hành: 1/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Astro Bot: Rescue Mission

Ngày phát hành: 1/10/2018

Hệ máy: PS4

Assassin's Creed Odyssey

Ngày phát hành: 5/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

Fist of the North Star: Lost Paradise

Ngày phát hành: 1/10/2018

Hệ máy: PS4

Valthirian Arc: Hero School Story

Ngày phát hành: 5/10/2018

Hệ máy: PS4

WWE 2K19

Ngày phát hành: 9/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

Space Hulk: Tactics

Ngày phát hành: 9/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

Disgaea 1 Complete

Ngày phát hành: 9/10/2018

Hệ máy: PS4, Nintendo Switch

Warriors Orochi 4

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Call of Duty: Black Ops 4

Ngày phát hành: 12/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

LEGO DC Super-Villains

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Crayola Scoot

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

theHunter: Call of the Wild - 2019 Edition

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

For Honor: Marching Fire Edition

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

Resonance of Fate 4K / HD Edtion

Ngày phát hành: 18/10/2018

Hệ máy: PS4

SoulCalibur VI

Ngày phát hành: 19/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

Dark Souls Trilogy

Ngày phát hành: 19/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

PAW Patrol: On a Roll

Ngày phát hành: 23/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

Just Dance 2019

Ngày phát hành: 23/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Spintires: Mudrunner - American Wilds Edition

Ngày phát hành: 23/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Red Dead Redemption 2

Ngày phát hành: 31/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

My Hero One's Justice

Ngày phát hành: 26/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Call of Cthulhu: The Official Video Game

Ngày phát hành: 30/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One

Mutant Football League: Dynasty Edition

Ngày phát hành: 30/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Death Mark

Ngày phát hành: 31/10/2018

Hệ máy: PS4, PS Vita, Nintendo Switch

Nickelodeon Kart Racers

Ngày phát hành: 23/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

LEGO Harry Potter Collection

Ngày phát hành: 17/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Super Mario Party

Ngày phát hành: 5/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Goosebumps: The Game

Ngày phát hành: 9/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

The World Ends with You: Final Remix

Ngày phát hành: 12/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Big Buck Hunter Arcade

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Rapala Fishing Pro Series

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Dark Souls Remastered

Ngày phát hành: 19/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Gal Metal

Ngày phát hành: 23/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Bass Pro Shops: The Strike - Championship Edition

Ngày phát hành: 23/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Sports Party

Ngày phát hành: 30/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Cabela's The Hunt: Championship Edition

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Party Arcade

Ngày phát hành: 16/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure

Ngày phát hành: 26/10/2018

Hệ máy: Nintendo Switch

Luigi's Mansion

Ngày phát hành: 12/10/2018

Hệ máy: Nintendo 3DS