Danh sách game ra mắt trong tháng 1/2019

Đăng bởi tung ncp 03/10/2018 0 Bình luận Tin tức tổng hợp,
Bìa gameThông tin GameTrailerBìa gameThông tin GameTrailer

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Ngày phát hành: 11/1/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Onimusha: Warlords

Ngày phát hành: 15/1/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Ace Combat 7: Skies Unknown

Ngày phát hành: 18/1/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Resident Evil 2

Ngày phát hành: 25/1/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Genesis Alpha One

Ngày phát hành: 29/1/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Kingdom Hearts III

Ngày phát hành: 29/1/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Fitness Boxing

Ngày phát hành: 4/1/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

New Super Mario Bros. U Deluxe

Ngày phát hành: 11/1/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure

Ngày phát hành: 25/1/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

My Little Riding Champion

Ngày phát hành: 29/1/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey

Ngày phát hành: 11/1/2019

Hệ máy: Nintendo 3DS