Danh sách game sẽ phát hành trong tháng 5/2019

Đăng bởi tung ncp 11/02/2019 0 Bình luận Tin tức tổng hợp,
Bìa gameThông tin GameTrailerBìa gameThông tin GameTrailer

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II - Relentless Edition

Ngày phát hành: 7/5/2019

Hệ máy: PS4

A Plague Tale: Innocence

Ngày phát hành: 14/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

My Time at Portia

Ngày phát hành: 14/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Sniper Elite V2 Remastered

Ngày phát hành: 14/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Steven Universe: Save the Light & OK K.O.! Let's Play Heroes

Ngày phát hành: 17/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Atelier Lulua Scion Arland

Ngày phát hành: 21/5/2019

Hệ máy: PS4, Nintendo Switch

Hollow Knight

Ngày phát hành: 31/5/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

PixARK

Ngày phát hành: 31/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Rage 2

Ngày phát hành: 14/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One

Team Sonic Racing

Ngày phát hành: 21/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Lapis x Labyrinth

Ngày phát hành: 28/5/2019

Hệ máy: PS4, Nintendo Switch

Assassin's Creed 3 Remaster

Ngày phát hành: 21/5/2019

Hệ máy: PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Resident Evil 0

Ngày phát hành: 21/5/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Resident Evil

Ngày phát hành: 21/5/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Resident Evil 4

Ngày phát hành: 21/5/2019

Hệ máy: Nintendo Switch

Loading...