Macbook 99%

Macbook 99%

 

Lọc tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
2012 MB AIR 13" - i7 2.0/8GB/512GB USED MD232 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2012 MB AIR 13" - i7 2.0/8GB/512GB USED MD232 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81048Năm: 2012Model Máy: MD232 - OPTION CPU, RAM, SSDĐặc biệt đây là phiê..

13.500.000₫

2013 MB PRO 15" - i7 2.0/8GB/256GB USED ME293
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2013 MB PRO 15" - i7 2.0/8GB/256GB USED ME293

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81376 Năm: 2013 Model Máy: ME293 Cấu hình: Core i7 2.0GHz / 8GB / ..

20.000.000₫

2017 MB AIR 13" - i5 1.4/4GB/128GB 99% MD760B
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB AIR 13" - i5 1.4/4GB/128GB 99% MD760B

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81326Năm: 2014Model Máy: MD760BCấu hình: Core i5 1.4GHz / 4GB / 128GB / V..

14.000.000₫

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/256GB USED MJVG2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB AIR 13" - i5 1.6/4GB/256GB USED MJVG2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81333Năm: 2015Model Máy: MJVG2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VG..

16.800.000₫

2015 MB PRO 15" - i7 2.2/16GB/256GB USED MJLQ2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 15" - i7 2.2/16GB/256GB USED MJLQ2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81321Năm: 2015Model Máy: MJLQ2Cấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / V..

26.500.000₫

2015 MB PRO 15" - i7 2.2/16GB/256GB USED MJLQ2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2015 MB PRO 15" - i7 2.2/16GB/256GB USED MJLQ2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81227Năm: 2015Model Máy: MJLQ2Cấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / V..

27.500.000₫

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% GRAY MLL42
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% GRAY MLL42

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81380 Năm: 2016 Model Máy: MLL42 Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / ..

27.000.000₫

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% GRAY MLL42
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 13" - i5 2.0/8GB/256GB 99% GRAY MLL42

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81332Năm: 2016Model Máy: MLL42Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VG..

25.500.000₫

2016 MB PRO 13" - i5 2.9/8GB/256GB 99% GRAY MLH12
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 13" - i5 2.9/8GB/256GB 99% GRAY MLH12

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81392Năm: 2016Model Máy: MLH12Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 256GB / VG..

29.000.000₫

2016 MB PRO 13" - i7 2.4/16GB/512GB 99% GRAY MLL42 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 13" - i7 2.4/16GB/512GB 99% GRAY MLL42 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81258Năm: 2016Model Máy: MLL42 - Max OptionĐặc biệt đây là phiên bản có c..

33.500.000₫

2016 MB PRO 15" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 15" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81388Năm: 2016Model Máy: MLUQ2Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2016 MB PRO 15" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 15" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81387Năm: 2016Model Máy: MLUQ2Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2016 MB PRO 15" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 15" - i5 2.0/8GB/256GB 99% SILVER MLUQ2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81369Năm: 2016Model Máy: MLUQ2Cấu hình: Core i5 2.0GHz / 8GB / 256GB / VG..

27.000.000₫

2016 MB PRO 13" - i5 3.1/16GB/512GB 99% SILVER MNQG2 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 13" - i5 3.1/16GB/512GB 99% SILVER MNQG2 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81374Năm: 2016Model Máy: MNQG2 - Option CPU, RAMĐặc biệt đây là phiên bản..

33.000.000₫

2016 MB PRO 15" - i7 2.6/16GB/256GB 99% GRAY MLH32
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 15" - i7 2.6/16GB/256GB 99% GRAY MLH32

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81368Năm: 2016Model Máy: MLH32 - Apple CareCấu hình: Core i7 2.6GHz / 16G..

36.000.000₫

2016 MB PRO 15" - i7 2.7/16GB/512GB 99% GRAY MLH42 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2016 MB PRO 15" - i7 2.7/16GB/512GB 99% GRAY MLH42 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81375Năm: 2016Model Máy: MLH42 - Option VGAĐặc biệt đây là phiên bản có c..

38.500.000₫

2017 MB 12" - m3 1.2/8GB/256GB 99% SILVER MNYH2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB 12" - m3 1.2/8GB/256GB 99% SILVER MNYH2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81365Năm: 2017Model Máy: MNYH2 - Apple CareCấu hình: Core m3 1.2GHz / 8GB..

25.000.000₫

2017 MB PRO 13" - i5 2.3/8GB/128GB 99% SILVER MPXR2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB PRO 13" - i5 2.3/8GB/128GB 99% SILVER MPXR2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81239Năm: 2017Model Máy: MPXR2 - Apple CareCấu hình: Core i5 2.3GHz / 8GB..

27.300.000₫

2017 MB PRO 13" - i5 3.1/16GB/1TB 99% GRAY MPXW2 OPTION
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB PRO 13" - i5 3.1/16GB/1TB 99% GRAY MPXW2 OPTION

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81327Năm: 2017Model Máy: MPXW2 - Option RAM,SSD + Apple CareĐặc biệt đây ..

41.500.000₫

2017 MB PRO 13" - i5 3.1/8GB/512GB 99% GRAY MPXW2
Bảo hành 12 tháng
Giảm đến 2 triệu

2017 MB PRO 13" - i5 3.1/8GB/512GB 99% GRAY MPXW2

Tình trạng máyMã sản phẩm: 81358 Năm: 2017 Model Máy: MPXW2 - Apple Care Cấu hình: Core i5 3...

36.000.000₫