Menu
Your Cart

Surface Cũ

Surface Cũ


2020 Surface Pro 7 12.3" i7/16GB/512GB With Type Cover Cũ Trầy 2020 Surface Pro 7 12.3" i7/16GB/512GB With Type Cover Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -11 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71665 Model Máy: Surface Pro 7 Cấu hình: Core i7 / 16GB / 512GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc, Type coverĐây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy đủ hình..
15,500,000₫ 17,500,000₫
2020 Surface Pro 7 12.3" i3/4GB/128GB Platinum with Type Cover Cũ Trầy 2020 Surface Pro 7 12.3" i3/4GB/128GB Platinum with Type Cover Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -14 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71655 Model Máy: Surface Pro 7 Cấu hình: i3 / 4GB / 128GB Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Bảo Hành : 3 tháng tại HALO. Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc, Type coverĐây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem..
9,000,000₫ 10,500,000₫
2020 Surface Pro 7 12.3" i5/16GB/256GB With Type Cover Cũ Trầy 2020 Surface Pro 7 12.3" i5/16GB/256GB With Type Cover Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -14 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71683 Model Máy: Surface Pro 7 Cấu hình: Core i5/ 16GB / 512GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc, Type cover Bảo Hành : 3 háng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niê..
11,800,000₫ 13,800,000₫
2020 Surface Pro 7 12.3" i5/8GB/128GB PLATINUM With Type Cover Cũ Trầy 2020 Surface Pro 7 12.3" i5/8GB/128GB PLATINUM With Type Cover Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -17 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71695 Model Máy: Surface Pro 7 Cấu hình: Core i5/ 16GB / 512GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Cũ Trầy Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc, Type cover Bảo Hành : 3 háng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy ..
10,000,000₫ 12,000,000₫
2021 Surface Pro 7 Plus Wi-Fi 12.3" i7/16GB/256GB Platinum With Type Cove Cũ Trầy 2021 Surface Pro 7 Plus Wi-Fi 12.3" i7/16GB/256GB Platinum With Type Cove Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -11 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71653 Model Máy: Surface Pro 7 Plus Cấu hình: i7 / 16GB / 256GB Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Bảo Hành : 3 tháng tại HALO. Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc, Type coverĐây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết..
23,500,000₫ 26,500,000₫
2022 Surface Pro 8 13" i5/8GB/256GB Graphite With Type Cover Cũ Trầy 2022 Surface Pro 8 13" i5/8GB/256GB Graphite With Type Cover Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -13 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71651 Model Máy: Surface Book Pro 8 Cấu hình: Core i5 / 8GB / 256GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc, Type Cover Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% m..
20,800,000₫ 23,800,000₫
2017 Surface Book 13" i5/8GB/256GB Cũ Trầy 2017 Surface Book 13" i5/8GB/256GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -15 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71660 Model Máy: Surface Book 13.5 inch 2017 Cấu hình: Core i5 / 8GB / 256GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy ..
11,500,000₫ 13,500,000₫
2019 Surface Book 2 13.5" i5/8GB/256GB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 13.5" i5/8GB/256GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -12 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71685 Model Máy: Surface Book 2 13.5 inch 2019 Cấu hình: Core i5 / 8GB / 256GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy..
14,500,000₫ 16,500,000₫
2019 Surface Book 2 13.5" i7/16GB/1TB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 13.5" i7/16GB/1TB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -9 %
Nhà sản xuất: Microsoft
JPGTình trạng máyMã sản phẩm: 71691 Model Máy: Surface Book 2 13.5 inch 2019 Cấu hình: Core i7 / 16GB / 1TB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% ..
20,000,000₫ 22,000,000₫
2019 Surface Book 2 13.5" i7/16GB/1TB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 13.5" i7/16GB/1TB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -9 %
Nhà sản xuất: Microsoft
JPGTình trạng máyMã sản phẩm: 71690 Model Máy: Surface Book 2 13.5 inch 2019 Cấu hình: Core i7 / 16GB / 1TB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% ..
20,000,000₫ 22,000,000₫
2019 Surface Book 2 13.5" i7/16GB/512GB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 13.5" i7/16GB/512GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -10 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71686 Model Máy: Surface Book 2 13.5 inch 2019 Cấu hình: Core i7 / 16GB / 512GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% má..
18,000,000₫ 20,000,000₫
2019 Surface Book 2 13.5" i7/8GB/256GB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 13.5" i7/8GB/256GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -11 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71684 Model Máy: Surface Book 2 Cấu hình: Core i7 / 8GB / 256GB Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy đủ hình sản phẩm tại đây..
15,500,000₫ 17,500,000₫
2019 Surface Book 2 15" i7/16GB/512GB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 15" i7/16GB/512GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -9 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71698 Model Máy: Surface Book 2 15 inch 2019 Cấu hình: Core i7 / 16GB / 512GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Cũ Trầy Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% m..
20,000,000₫ 22,000,000₫
2019 Surface Book 2 15" i7/8GB/256GB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 15" i7/8GB/256GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -11 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71650 Model Máy: Surface Book 2 15 inch 2019 Cấu hình: Core i7 / 8GB / 256GB / VGA Onboard Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy n..
16,500,000₫ 18,500,000₫
2019 Surface Book 2 15" i7/8GB/256GB Cũ Trầy 2019 Surface Book 2 15" i7/8GB/256GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -11 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71666 Model Máy: Surface Book 2 Cấu hình: Core i7 / 8GB / 256GB Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy đủ hình sản phẩm tại đây..
16,500,000₫ 18,500,000₫
2020 Surface Laptop 3 15" AMD Ryzen 5 3580U/8GB/256GB Cũ Trầy 2020 Surface Laptop 3 15" AMD Ryzen 5 3580U/8GB/256GB Cũ Trầy
BH 3 tháng USED -13 %
Nhà sản xuất: Microsoft
Tình trạng máyMã sản phẩm: 71654 Model Máy: Surface Laptop 3 Cấu hình: AMD Ryzen 5 / 8GB / 256GB Chạy hệ điều hành Windows mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy đủ hình sản phẩm tại đây..
13,500,000₫ 15,500,000₫
Showing 1 to 16 of 28 (2 Pages)