Game miễn phí PlayStation Plus tháng 6/2021

Game Miễn Phí Tháng 6

PlayStation Plus là gì?

  1. Operation: Tango
  2. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown
  3. Star Wars: Squadrons

Lưu ý:
- Hạn chót để nhận Star Wars: Squadrons, Operation Tango là 5/7/2021.
- Hạn chót để nhận Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown là 2/8/2021.
- Operation Tango chỉ dành cho máy PS5.

Game miễn phí PlayStation Now tháng 6/2021

Game Miễn Phí Tháng 6
  1. The Witcher 3: Wild Hunt
  2. Team Sonic Racing
  3. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown
  4. Slay the Spire

Lưu ý:
- Hạn chót để nhận The Witcher 3: Wild Hunt là 6/9/2021.
- Hạn chót để nhận Slay the Spire là 6/12/2021.

Theo dõi thêm những tin game khác tại

SAY GAME