Trong trường hợp bộ nhớ trong của Nintendo Switch đã đầy hoặc máy xảy ra lỗi gì đó thì bạn hoàn toàn có thể Reset Factory để sử dụng lại như một máy mới ban đầu. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách để khôi phục lại cài đặt gốc, tức là xóa trắng mọi thứ nhưng vẫn giữ lại save data (file save game) để không phải chơi lại từ đầu các game mình đã chơi trước đó và một số dữ liệu cá nhân khác.

Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch

Các bước tiến hành

Bước 1: Tắt nguồn máy hoàn toàn bằng cách ấn giữ nút Power 3 giây > Chọn Power Option > Power Off. Hoặc nếu máy bị đứng, không phản hồi bạn có thể nhấn giữ nút Power trong 12 giây để buộc máy tắt.

Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch

Bước 2: Nhấn giữ cùng lúc Volume Cộng và Trừ, sau đó nhấn nút Power (trong khi vẫn giữ 2 nút volume), cho đến khi máy vào chế độ Recovery.

Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch

Bước 3: Tại Recovery Mode, chọn Restore Factory Settings Without Deleting Save Data.

Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch

Bước 4: Đọc các dòng thông tin tại đây sau đó chọn Next > Restore Factory Settings Without Deleting Save Data.

Đợi cho quá trình hoàn thành là xong.

Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch

Những dữ liệu nào sẽ bị xóa, dữ liệu nào được giữ lại?

Các dữ liệu bị xóa bao gồm: Dữ liệu hệ thống, các cài đặt trên máy, game, app đã tải.

Các dữ liệu không bị xóa bao gồm: Save data, screenshots, thông tin user.

Lưu ý

Sau đây là các lưu ý về thao tác khôi phục cài đặt gốc này:

  • Các game, app lưu trên thẻ MicroSD (ngoại trừ screenshots) sẽ không bị xóa nhưng không sử dụng được nữa.
  • Firmware máy sẽ không thay đổi.
  • Các game, app bị xóa trên máy có thể tải lại trên eShop.
Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch

Phương pháp này chỉ nên sử dụng khi bạn vẫn giữ máy Switch của mình. Nếu bán hoặc tặng cho ai đó thì nên chọn dòng Restore Factory Settings để xóa sạch mọi thứ. Hoặc sử dụng cách đơn giản hơn mà không cần vào chế độ Recovery Mode bằng cách: vào System Settings > System > Formatting Options > Initialize Console > Next

Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch

Và chọn Initialize để bắt đầu quá trình Reset.

Khôi phục cài đặt gốc trên Nintendo Switch