Menu
Your Cart

MacBook Air


2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99% 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83978Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
13,500,000₫
2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99% 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83979Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
13,500,000₫
2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99% 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83776Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
14,800,000₫
2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB USED 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB USED
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2% Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83962Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
13,500,000₫
2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Core i5 1.8/8GB/256GB 99% 2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Core i5 1.8/8GB/256GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83521Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
16,300,000₫
2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Option Core i7 2.2/8GB/256GB USED 2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Option Core i7 2.2/8GB/256GB USED
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2% Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 Option USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83830Năm: 2017Model Máy: MQD42 - Option CPUCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ng..
16,300,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFH2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83999Năm: 2019Model Máy: MVFH2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
17,500,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99%
Mới 99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFH2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84000Năm: 2019Model Máy: MVFH2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
17,500,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99%
Mới 99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFH2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83996Năm: 2019Model Máy: MVFH2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
17,500,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFH2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83997Năm: 2019Model Máy: MVFH2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
17,500,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFH2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83998Năm: 2019Model Máy: MVFH2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
17,500,000₫
2020 MacBook Air 13 inch MGN73 Gray M1 /8GB/512GB/GPU 8-core 99% 2020 MacBook Air 13 inch MGN73 Gray M1 /8GB/512GB/GPU 8-core 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MGN73 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83995Năm: 2020Model Máy: MGN73Cấu hình : M1 / 8GB / 512GB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp lý và chất lượ..
25,500,000₫
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)