Menu
Your Cart

MacBook Pro 13-inch


2017 MacBook Pro 13 inch MPXX2 Silver Core i5 3.1/8GB/256GB SIÊU RẺ 2017 MacBook Pro 13 inch MPXX2 Silver Core i5 3.1/8GB/256GB SIÊU RẺ
Siêu rẻ BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2017 MPXX2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84116Năm: 2017Model Máy: MPXX2Cấu hình : Core i5 3.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
15,200,000₫
2019 MacBook Pro 13 inch Gray Core i5 2.4/8GB/512GB 99% 2019 MacBook Pro 13 inch Gray Core i5 2.4/8GB/512GB 99%
99% BH 3 tháng -14 %
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2019 MV972 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84085Năm: 2019Cấu hình : Core i5 2.4GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp lý và chất lượng ..
17,800,000₫ 20,800,000₫
2019 MacBook Pro 13 inch MUHP2 Gray Core i5 1.4/8GB/256GB USED 2019 MacBook Pro 13 inch MUHP2 Gray Core i5 1.4/8GB/256GB USED
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2019 MUHP2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 84159Năm: 2019Model Máy: MUHP2Cấu hình : Core i5 1.4GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
15,300,000₫
2019 MacBook Pro 13 inch MUHP2 Gray i5 1.4/8GB/256GB 99% 2019 MacBook Pro 13 inch MUHP2 Gray i5 1.4/8GB/256GB 99%
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2019 MUHP2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84175Năm: 2019Model Máy: MUHP2Cấu hình : i5 1.4GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp lý và ..
15,800,000₫
2019 MacBook Pro 13 inch MUHR2 Silver Core i5 1.4/8GB/256GB 99% 2019 MacBook Pro 13 inch MUHR2 Silver Core i5 1.4/8GB/256GB 99%
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2019 MUHR2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84161Năm: 2019Model Máy: MUHR2Cấu hình : Core i5 1.4GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
15,800,000₫
2019 MacBook Pro 13 inch MV972 Gray Core i5 2.4/8GB/512GB 99% 2019 MacBook Pro 13 inch MV972 Gray Core i5 2.4/8GB/512GB 99%
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2019 MV972 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84041Năm: 2019Model Máy: MV972Cấu hình : Core i5 2.4GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
19,800,000₫
2019 MacBook Pro MV972 13 inch Gray Core i5 2.4/8GB/512GB 99% 2019 MacBook Pro MV972 13 inch Gray Core i5 2.4/8GB/512GB 99%
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2019 MV972 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82326Năm: 2019Model Máy: MV972Cấu hình : Core i5 2.4GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
19,800,000₫
2020 MacBook Pro 13 inch MWP42 Gray Core i5 2.0/16GB/512GB 99% 2020 MacBook Pro 13 inch MWP42 Gray Core i5 2.0/16GB/512GB 99%
99% BH 3 tháng Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2020 MWP42 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84143Năm: 2020Model Máy: MWP42Cấu hình : Core i5 2.0GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp ..
24,000,000₫
2020 MacBook Pro 13 inch MWP52 Gray i5 2.0/16GB/1TB 99% 2020 MacBook Pro 13 inch MWP52 Gray i5 2.0/16GB/1TB 99%
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2020 MWP52 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84174Năm: 2020Model Máy: MWP52Cấu hình : i5 2.0GHz / 16GB / 1TB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp lý và c..
23,500,000₫
2020 MacBook Pro 13 inch MYD82 Gray M1 /8GB/256GB/GPU 8-core LIKE NEW 2020 MacBook Pro 13 inch MYD82 Gray M1 /8GB/256GB/GPU 8-core LIKE NEW
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2020 MYD82 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 83955Năm: 2020Model Máy: MYD82Cấu hình : M1 / 8GB / 256GB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với khách hàng t..
22,500,000₫
2020 MacBook Pro 13 inch MYD82 Gray M1/8GB/256GB/GPU 8-core LIKE NEW 2020 MacBook Pro 13 inch MYD82 Gray M1/8GB/256GB/GPU 8-core LIKE NEW
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2020 MYD82 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 84166Năm: 2020Model Máy: MYD82Cấu hình : M1 / 8GB / 256GB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với khách hàng t..
22,500,000₫
2020 MacBook Pro 13 inch MYD92 Gray M1/8GB/512GB/GPU 8-core 99% 2020 MacBook Pro 13 inch MYD92 Gray M1/8GB/512GB/GPU 8-core 99%
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2020 MYD92 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84178Năm: 2020Model Máy: MYD92Cấu hình : M1 / 8GB / 512GB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp lý và chất lượ..
25,000,000₫
2020 MacBook Pro 13 inch MYDC2 Silver M1 /8GB/512GB/GPU 8-core LIKE NEW 2020 MacBook Pro 13 inch MYDC2 Silver M1 /8GB/512GB/GPU 8-core LIKE NEW
99% BH 3 tháng
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2020 MYDC2 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 84081Năm: 2020Model Máy: MYDC2Cấu hình : M1 / 8GB / 512GB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với khách hàng t..
25,800,000₫
2022 MacBook Pro 13 inch MNEQ3 Silver M2/8GBGB/512GB 99% 2022 MacBook Pro 13 inch MNEQ3 Silver M2/8GBGB/512GB 99%
99% BH 3 tháng -5 % Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2022 MNEQ3 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84144Năm: 2022Model Máy: MNEQ3Cấu hình : M2 / 8GBGB / 512GB / VGA Onboard + GPU 10-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá h..
29,500,000₫ 31,000,000₫
Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)