Menu
Your Cart

Bandai Namco Games

.hack//G.U. Last Recode - US .hack//G.U. Last Recode - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy PS4ESRB Teen Alcohol Reference, Fantasy Violence, Mild Blood, Mild Language, Suggestive ThemesNgày phát hành 3/11/2017Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games.hack//G.U. Last Recode có thể xem là một tựa game rấ..
1,330,000₫
Ace Combat 7: Skies Unknown Ace Combat 7: Skies Unknown
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loạiStrategy/SimHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong LanguageNgày phát hành17/1/2019Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco Games..
1,380,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loạiGame VRHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong LanguageNgày phát hành17/1/2019Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco Games..
730,000₫
Black Clover: Quartet Knights - US Black Clover: Quartet Knights - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS4ESRBTeenLanguage, Suggestive Themes, Violence, Use of Alcohol and TobaccoNgày phát hành13/9/2018Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco GamesĐứa trẻ nào cũng từng mơ ước có phép thuật, nhưng khi mà tất cả mọi người đều có phép thuật còn mình không có t..
1,380,000₫
Captain Tsubasa: Rise Of New Champions - ASIA Captain Tsubasa: Rise Of New Champions - ASIA
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại SportsHệ máy Nintendo Switch, PS4ESRB Everyone 10+Mild Blood, Mild Language, Mild ViolenceNgày phát hành 27/8/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,450,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại SportsHệ máy Nintendo Switch, PS4ESRB Everyone 10+Mild Blood, Mild Language, Mild ViolenceNgày phát hành 27/8/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,630,000₫
Captain Tsubasa: Rise Of New Champions - US Captain Tsubasa: Rise Of New Champions - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại SportsHệ máy Nintendo Switch, PS4ESRB Everyone 10+Mild Blood, Mild Language, Mild ViolenceNgày phát hành 27/8/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,630,000₫
Captain Tsubasa: Rise Of New Champions - US Captain Tsubasa: Rise Of New Champions - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại SportsHệ máy Nintendo Switch, PS4ESRB Everyone 10+Mild Blood, Mild Language, Mild ViolenceNgày phát hành 27/8/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games..
1,630,000₫
Code Vein Code Vein
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Partial Nudity, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành26/9/2019Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco Games..
1,580,000₫
Code Vein - EU Code Vein - EU
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Partial Nudity, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành26/9/2019Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco Games..
730,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4ESRBMature 17+Blood, Partial Nudity, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành26/9/2019Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco Games..
800,000₫
Code Vein - US Code Vein - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Partial Nudity, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành26/9/2019Nhà sản xuất & phát hànhBandai Namco Games..
1,580,000₫
Cyberpunk 2077: Day One Edition Cyberpunk 2077: Day One Edition
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy PS4, Xbox One/Xbox SeriesESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual Content, Use of Drugs and AlcoholNgày phát hành 10/12/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games ..
1,630,000₫
Cyberpunk 2077: Day One Edition - ASIA Cyberpunk 2077: Day One Edition - ASIA
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy PS4, Xbox One/Xbox SeriesESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual Content, Use of Drugs and AlcoholNgày phát hành 10/12/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games ..
1,480,000₫
Cyberpunk 2077: Day One Edition - EU Cyberpunk 2077: Day One Edition - EU
Call 19006098
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy PS4, Xbox One/Xbox SeriesESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual Content, Use of Drugs and AlcoholNgày phát hành 10/12/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games ..
1,480,000₫
Nhà sản xuất: Bandai Namco Games
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy PS4, Xbox One/Xbox SeriesESRB Mature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Strong Sexual Content, Use of Drugs and AlcoholNgày phát hành 10/12/2020Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco GamesTrọ..
1,350,000₫
Showing 1 to 16 of 120 (8 Pages)