Menu
Your Cart

Electronic Arts

Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS4, Xbox OneESRBTeenAlcohol Reference, Language, Mild Blood, Violence, Use of TobaccoNgày phát hành22/2/2019Nhà sản xuất & phát hànhElectronic Arts..
1,580,000₫
Apex Legends (Champion Edition) - US Apex Legends (Champion Edition) - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy Nintendo SwitchESRB Mature 17+Ngày phát hành 18/3/2021Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts Trọn bộ sản phẩm: 9 character unlocks (all Legends up to Season 7) 7 Exclusive Legendary items 1,000 ..
1,150,000₫
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin game Thể loạiShooter Hệ máyPS4, Xbox One/Series, PS5 ESRBMature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong language. Ngày phát hành19/11/2021 Nhà sản xuất & phát hànhElectronic ArtsMột số điều cần biết sẽ có trong Battlefield 2042Game s..
1,680,000₫
Battlefield 2042 - US Battlefield 2042 - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin game Thể loạiShooter Hệ máyPS4, Xbox One/Series, PS5 ESRBMature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong language. Ngày phát hành19/11/2021 Nhà sản xuất & phát hànhElectronic ArtsMột số điều cần biết sẽ có trong Battlefield 2042Game s..
1,880,000₫
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin game Thể loạiShooter Hệ máyPS5, Xbox One/Series, PS4 ESRBMature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong language. Ngày phát hành19/11/2021 Nhà sản xuất & phát hànhElectronic ArtsMột số điều cần biết sẽ có trong Battlefield 2042Game s..
1,480,000₫
Battlefield 4 - Secondhand Battlefield 4 - Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4ESRB Mature 17+ Blood and Gore, Intense Violence, Strong LanguageNgày phát hành 13/11/2013Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts..
450,000₫
Battlefield V Battlefield V
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loạiShooterHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Strong Language, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành20/11/2018Nhà sản xuất & phát hànhElectronic Arts..
1,580,000₫
Battlefield V - ASIA Battlefield V - ASIA
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loạiShooterHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood, Strong Language, Violence, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành20/11/2018Nhà sản xuất & phát hànhElectronic Arts..
1,380,000₫
Battlefield: Hardline - Secondhand Battlefield: Hardline - Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4ESRB Mature 17+ Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language, Use of DrugsNgày phát hành 16/03/2015Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts..
600,000₫
Burnout Paradise Remastered Burnout Paradise Remastered
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loạiRacingHệ máyPS4, Xbox OneESRBEveryone 10+Ngày phát hành15/3/2018Nhà sản xuất & phát hànhElectronic Arts..
1,080,000₫
Burnout Paradise Remastered - US Burnout Paradise Remastered - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại RacingHệ máy Nintendo Switch, PS4, Xbox OneESRB Everyone 10+Mild Suggestive Themes, Mild Violence, Users InteractNgày phát hành 19/6/2020Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts..
1,190,000₫
Dragon Age: Inquisition Dragon Age: Inquisition
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy Xbox One, PS4ESRB Mature 17+Blood, Intense Violence, Nudity, Strong Language, Sexual ContentNgày phát hành 17/11/2014Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts  DRAGON AGE INQUISTION Ở thời điểm ra mắt đầu ..
780,000₫
EA Sports UFC 3 - US EA Sports UFC 3 - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loạiFightingHệ máyPS4, Xbox OneESRBTeen Blood, Language, Suggestive Themes, Violence, Online Not RatedNgày phát hành1/2/2017Nhà sản xuất & phát hànhElectronic ArtsEA Sports đã trở lại với trò chơi UFC thứ ba, EA Sports UFC 3, với hơn 5.000 cải tiến trong cách diễn hoạt của nhân..
780,000₫
EA Sports UFC 4 EA Sports UFC 4
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại SportsHệ máy PS4, Xbox OneESRB EveryoneNgày phát hành 14/8/2020Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts..
1,630,000₫
EA Sports UFC 4 - ASIA EA Sports UFC 4 - ASIA
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại SportsHệ máy PS4, Xbox OneESRB EveryoneNgày phát hành 14/8/2020Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts..
1,050,000₫
EA Sports UFC 4 - EU EA Sports UFC 4 - EU
Call 19006098
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin gameThể loại SportsHệ máy PS4, Xbox OneESRB EveryoneNgày phát hành 14/8/2020Nhà sản xuất & phát hành Electronic Arts..
950,000₫
Showing 1 to 16 of 90 (6 Pages)