Menu
Your Cart

MacBook Air 2020 (CPU M1)

MacBook Air 2020 (CPU M1)


MacBook Air 2020 MGN93 13 inch Silver M1/8GB/256GB/GPU 7-core MacBook Air 2020 MGN93 13 inch Silver M1/8GB/256GB/GPU 7-core
BH 1 năm -21 %
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
19,800,000₫ 25,000,000₫
MacBook Air 2020 MGN63 13 inch Gray M1/8GB/256GB/GPU 7-core MacBook Air 2020 MGN63 13 inch Gray M1/8GB/256GB/GPU 7-core
BH 1 năm -21 %
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
19,800,000₫ 25,200,000₫
MacBook Air 2020 MGND3 13 inch Gold M1/8GB/256GB/GPU 7-core MacBook Air 2020 MGND3 13 inch Gold M1/8GB/256GB/GPU 7-core
BH 1 năm -21 %
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
19,800,000₫ 25,000,000₫
MacBook Air 2020 MGN73 13 inch Gray M1/8GB/512GB/GPU 8-core MacBook Air 2020 MGN73 13 inch Gray M1/8GB/512GB/GPU 8-core
BH 1 năm
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
27,500,000₫
MacBook Air 2020 MGNA3 13 inch Silver M1/8GB/512GB/GPU 8-core MacBook Air 2020 MGNA3 13 inch Silver M1/8GB/512GB/GPU 8-core
BH 1 năm Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
31,200,000₫
MacBook Air 2020 MGNE3 13 inch Gold M1/8GB/512GB/GPU 8-core MacBook Air 2020 MGNE3 13 inch Gold M1/8GB/512GB/GPU 8-core
BH 1 năm Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
31,200,000₫
MacBook Air 2020 13 inch Option M1/16GB/256GB/GPU 7-core MacBook Air 2020 13 inch Option M1/16GB/256GB/GPU 7-core
BH 1 năm Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
26,500,000₫
MacBook Air 2020 MGN73 13 inch Gray M1/16GB/512GB/GPU 8-core MacBook Air 2020 MGN73 13 inch Gray M1/16GB/512GB/GPU 8-core
BH 1 năm Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
36,400,000₫
MacBook Air 2020 MGN63 13 inch Gray Option M1/16GB/256GB/GPU 7-core MacBook Air 2020 MGN63 13 inch Gray Option M1/16GB/256GB/GPU 7-core
BH 1 năm Option RAM Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Power. It’s in the Air. MacBook Air thế hệ 2020 với thiết kế mỏng và nhẹ đến ngạc nhiên, vốn đã được trang bị phần cứng mạnh mẽ nhưng nay đã được nâng cấp và cải tiến vượt trội về sức mạnh bởi việc thay đổi chip xử lý vốn có bằng con chip Apple M1. Tốc độ CPU nhanh hơn tới 3.5 lần. Tốc độ GPU nha..
30,300,000₫
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)