Menu
Your Cart

MacBook Air


2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99% 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84032Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
13,500,000₫
2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99% 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83776Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
14,800,000₫
2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB USED 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB USED
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83962Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
13,500,000₫
2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB USED 2017 MacBook Air 13 inch MQD32 Silver Core i5 1.8/8GB/128GB USED
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83859Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
13,000,000₫
2017 MacBook Air 13 inch MQD42 Silver Core i5 1.8/8GB/256GB USED 2017 MacBook Air 13 inch MQD42 Silver Core i5 1.8/8GB/256GB USED
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 84045Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
15,000,000₫
2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Core i5 1.8/8GB/256GB 99% 2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Core i5 1.8/8GB/256GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83521Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
16,300,000₫
2017 Macbook Air MQD42 13 inch Silver i5 1.8/8GB/256GB USED 2017 Macbook Air MQD42 13 inch Silver i5 1.8/8GB/256GB USED
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 84044Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
15,000,000₫
2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Option Core i7 2.2/8GB/256GB USED 2017 MacBook Air MQD42 13 inch Silver Option Core i7 2.2/8GB/256GB USED
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 Option USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83830Năm: 2017Model Máy: MQD42 - Option CPUCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ng..
16,300,000₫
2018 MacBook Air 13 inch MRE92 Grey Core i5 1.6/8GB/256GB 99% 2018 MacBook Air 13 inch MRE92 Grey Core i5 1.6/8GB/256GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2% Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2018 MRE92 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84049Năm: 2018Model Máy: MRE92Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
Call 1.900.6098
2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFH2 Gray Core i5 1.6/8GB/128GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFH2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84029Năm: 2019Model Máy: MVFH2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
17,500,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFJ2 Gray Core i5 1.6/8GB/256GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFJ2 Gray Core i5 1.6/8GB/256GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFJ2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84030Năm: 2019Model Máy: MVFJ2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
19,000,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFL2 Silver Core i5 1.6/8GB/256GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFL2 Silver Core i5 1.6/8GB/256GB 99%
Mới 99% BH 3 tháng Giảm thêm 2% Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFL2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84048Năm: 2019Model Máy: MVFL2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
Call 1.900.6098
2019 MacBook Air 13 inch MVFL2 Silver Core i5 1.6/8GB/256GB LIKE NEW 2019 MacBook Air 13 inch MVFL2 Silver Core i5 1.6/8GB/256GB LIKE NEW
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFL2 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 84028Năm: 2019Model Máy: MVFL2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với..
18,500,000₫
2019 MacBook Air 13 inch MVFN2 Gold Core i5 1.6/8GB/256GB 99% 2019 MacBook Air 13 inch MVFN2 Gold Core i5 1.6/8GB/256GB 99%
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFN2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 84039Năm: 2019Model Máy: MVFN2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
19,000,000₫
2020 MacBook Air 13 inch MGN63 Gray M1/8GB/256GB/GPU 7-core LIKE NEW MDM 2020 MacBook Air 13 inch MGN63 Gray M1/8GB/256GB/GPU 7-core LIKE NEW MDM
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2% Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MGN63 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 84051Năm: 2020Model Máy: MGN63Cấu hình : M1 / 8GB / 256GB / GPU 7-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với khách hàng t..
Call 1.900.6098
2020 MacBook Air 13 inch MGND3 Gold M1 /8GB/256GB/GPU 7-core LIKE NEW 2020 MacBook Air 13 inch MGND3 Gold M1 /8GB/256GB/GPU 7-core LIKE NEW
99% BH 3 tháng Giảm thêm 2%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MGND3 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 84001Năm: 2020Model Máy: MGND3Cấu hình : M1 / 8GB / 256GB / GPU 7-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với khách hàng t..
21,300,000₫
Showing 1 to 16 of 17 (2 Pages)