Menu
Your Cart

Square Enix

Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loạiAction AdventureHệ máyPS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One/SeriesESRBMature 17+violence, blood and gore, sexual content and/or strong languageNgày phát hành10/9/2021Nhà sản xuất & phát hành..
1,400,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy PS4ESRB Teen Language, Mild Blood, Suggestive Themes, ViolenceNgày phát hành 21/3/2017Nhà sản xuất & phát hành Square EnixAnima Gate of Memories là một game nhập vai hành động góc nhìn thứ ba, kể câu chuyện về hai thực t..
1,150,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox SeriesESRB Everyone 10+Fantasy ViolenceNgày phát hành 16/3/2021Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,630,000₫
Balan Wonderworld - EU Balan Wonderworld - EU
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox SeriesESRB Everyone 10+Fantasy ViolenceNgày phát hành 26/3/2021Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,380,000₫
Balan Wonderworld - US Balan Wonderworld - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox SeriesESRB Everyone 10+Fantasy ViolenceNgày phát hành 16/3/2021Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,630,000₫
Balan Wonderworld - US Balan Wonderworld - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox SeriesESRB Everyone 10+Fantasy ViolenceNgày phát hành 26/3/2021Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,380,000₫
Call of Juarez: Gunslinger - US Call of Juarez: Gunslinger - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy Nintendo SwitchESRB Mature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong languageNgày phát hành 10/12/2019Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,190,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại RacingHệ máy Nintendo SwitchESRB EveryoneNgày phát hành 10/3/2022Nhà sản xuất & phát hành Nintendo..
1,280,000₫
Collection of Mana - US Collection of Mana - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyNintendo SwitchESRBEveryone 10+Fantasy Violence, Mild Language, Suggestive ThemesNgày phát hành26/8/2019Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix..
1,130,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy Xbox One, PS4ESRB Mature 17+Blood, Drug Reference, Intense Violence, Partial Nudity, Sexual Themes, Strong Language, Use of AlcoholNgày phát hành 22/8/2016Nhà sản xuất & phát hành Square EnixNgay từ ..
730,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại Action AdventureHệ máy PS4ESRB Mature 17+ Blood, Drug Reference, Intense Violence, Partial Nudity, Sexual Themes, Strong Language, Use of AlcoholNgày phát hành 22/08/2016Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix..
450,000₫
Dragon Quest Builders 2 - US Dragon Quest Builders 2 - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4, Nintendo SwitchESRBEveryone 10+Alcohol Reference, Comic Mischief, Fantasy Violence, Mild Blood, Mild Language, Suggestive Themes, Users InteractNgày phát hành19/7/2019Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix..
1,580,000₫
Dragon Quest Builders 2 - US Dragon Quest Builders 2 - US
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loạiRPGHệ máyPS4, Nintendo SwitchESRBEveryone 10+Alcohol Reference, Comic Mischief, Fantasy Violence, Mild Blood, Mild Language, Suggestive Themes, Users InteractNgày phát hành19/7/2019Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix..
1,580,000₫
Final Fantasy IX - ENG Final Fantasy IX - ENG
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại RPGHệ máy Nintendo Switch, PS4, Xbox OneESRB Everyone 10+Cartoon Violence, Comic MischiefNgày phát hành 27/11/2020Nhà sản xuất & phát hành Square Enix..
1,130,000₫
Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack - ASIA Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack - ASIA
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại RPGHệ máyNintendo SwitchESRBRating PendingNgày phát hành12/12/2019Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix..
1,350,000₫
Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack - EU Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered Twin Pack - EU
Call 19006098
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin gameThể loại RPGHệ máyNintendo SwitchESRBRating PendingNgày phát hành12/12/2019Nhà sản xuất & phát hànhSquare Enix..
1,150,000₫
Showing 1 to 16 of 76 (5 Pages)