THAM KHẢO GIÁ MÁY CŨ
XEM BÊN DƯỚI
ĐEM MÁY CŨ RA SHOP
SHOP KIỂM TRA TÌNH TRẠNG MÁY
NHẬN MÁY MỚI
HOÀN TẤT THỦ TỤC
CHI TIẾT GIÁ THU MUA THAM KHẢO

PLAYSTATION 4 FAT

1.200.000Đ

PLAYSTATION 4 SLIM 500GB

3.000.000Đ

PLAYSTATION 4 SLIM 1TB

3.500.000Đ

PLAYSTATION 4 PRO 1TB

4.000.000Đ

PLAYSTATION 4 PRO 2TB

5.000.000Đ
(*) Máy có thể được thu mua cao hoặc thấp hơn tùy tình trạng.

LÊN ĐỜI PLAYSTATION 5

SỞ HỮU MÁY NGAY - KHÔNG CẦN TRẢ TRƯỚC