Game miễn phí PlayStation Plus tháng 9/2021

Game Miễn Phí Tháng 9
  1. Overcooked: All You Can Eat!
  2. Predator: Hunting Grounds
  3. Hitman 2

Lưu ý:
- Thời gian bắt đầu để nhận các tựa game trên là 7/9/2021.
- Hạn chót để nhận các tựa game PS Plus của tháng 8 trên là 6/9/2021. Và của tháng 9 là 4/10/2021.
- Overcooked: All You Can Eat! chỉ dành cho PS5.

Game miễn phí PlayStation Now tháng 9/2021

Game Miễn Phí Tháng 8
  1. Tekken 7
  2. Killing Floor 2
  3. Final Fantasy VII
  4. Windbound
  5. Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition
  6. Moonlighter

Lưu ý:
- Tekken 7 sẽ có hiệu lực đến 28/2/2022. Và chỉ dành cho thị trường North America và Canada.

Theo dõi thêm những tin game khác tại

SAY GAME