Menu
Your Cart

Game PS4

Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4, PS5, Xbox SeriesESRB Mature 17+Ngày phát hành 10/11/2023Ngôn ngữđang cập nhật Số người chơi Offline1-2 người Số người chơi Online1 - 64 ngườiNhà sản xuất & phát hành ActivisionGiới..
1,550,000₫
Dead Island 2 Dead Island 2
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Deep Silver
Thông tin gameThể loạiShooterHệ máyPS5, PS4, Xbox Series XESRBMature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language, Suggestive Themes, Use of DrugsNgày phát hành21/04/2023Nhà sản xuất & phát hànhDe..
1,300,000₫
Dead Island 2 Hell-A Edition Dead Island 2 Hell-A Edition
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Deep Silver
Thông tin gameThể loạiShooterHệ máyPS5, PS4, Xbox Series XESRBMature 17+Blood and Gore, Intense Violence, Strong Language, Suggestive Themes, Use of DrugsNgày phát hành21/04/2023Nhà sản xuất & phát hànhDe..
2,300,000₫
Nhà sản xuất: Maximum Games
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4, PS5, XboxESRB Mature 17+Ngày phát hành 21/02/2023Ngôn ngữChinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Ukrain..
1,500,000₫
Nhà sản xuất: Square Enix
Thông tin game Thể loạiShooter Hệ máyPS4, PS5 ESRBEveryone 10+ Ngày phát hành7/7/2022 Ngôn ngữEnglish, French (France), German, Italian, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Spanish (Mexico) Số người chơi Offline1 người Số người chơi Online1 - 3 người Nh..
1,230,000₫
Sniper Elite 5 - EU Sniper Elite 5 - EU
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Sold Out
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS5, PS4, XboxESRB Mature 17+ Blood and Gore, Intense Violence, LanguageNgày phát hành 26/5/2022Ngôn ngữChinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French (France), German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portu..
1,150,000₫
Call of Duty: Black Ops 4 - EU Call of Duty: Black Ops 4 - EU
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loạiShooterHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Blood and Gore, Drug Reference, Intense Violence, Strong Language, Users Interact, In-Game PurchasesNgày phát hành12/10/2018Nhà sản xuất & phát hànhActivisionLưu ýGame yêu cầu chơi online: phải có kết nối Internet và PS PlusCall of Duty: ..
850,000₫
Back 4 Blood - EU Back 4 Blood - EU
Call 02873068666
Nhà sản xuất: WB Games
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy Xbox One/Series, PS5, PS4ESRB Mature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong languageNgày phát hành 12/10/2021Nhà sản xuất & phát hành WB Games..
690,000₫
Back 4 Blood - US Back 4 Blood - US
Call 02873068666
Nhà sản xuất: WB Games
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy Xbox One/Series, PS5, PS4ESRB Mature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong languageNgày phát hành 12/10/2021Nhà sản xuất & phát hành WB Games..
690,000₫
Nhà sản xuất: Electronic Arts
Thông tin game Thể loạiShooter Hệ máyPS5, Xbox One/Series, PS4 ESRBMature 17+Violence, blood and gore, sexual content and/or strong language. Ngày phát hành19/11/2021 Nhà sản xuất & phát hànhElectronic ArtsMột số điều cần biết sẽ có trong Battlefield 2042Game s..
650,000₫
Call of Duty: Advanced Warfare - EU Call of Duty: Advanced Warfare - EU
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4, Xbox OneESRB Mature 17+Blood and Gore, Drug Reference, Intense Violence, Strong LanguageNgày phát hành 11/13/2014Nhà sản xuất & phát hành Activision  CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE Hàng năm, đến hẹ..
730,000₫
Call of Duty: Advanced Warfare - US Call of Duty: Advanced Warfare - US
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4, Xbox OneESRB Mature 17+Blood and Gore, Drug Reference, Intense Violence, Strong LanguageNgày phát hành 11/13/2014Nhà sản xuất & phát hành Activision  CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE Hàng năm, đến hẹ..
750,000₫
Call of Duty: Infinite Warfare - US Call of Duty: Infinite Warfare - US
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4, Xbox OneESRB Mature 17+Blood and Gore, Drug Reference, Intense Violence, Strong Language, Suggestive ThemesNgày phát hành 11/03/2016Nhà sản xuất & phát hành ActivisionCall of Duty: Infinite Warfar..
530,000₫
Call of Duty: Modern Warfare 2019 - AU Call of Duty: Modern Warfare 2019 - AU
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loạiShooterHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Ngày phát hành25/10/2019Nhà sản xuất & phát hànhActivision..
1,380,000₫
Call of Duty: Modern Warfare 2019 - US Call of Duty: Modern Warfare 2019 - US
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loạiShooterHệ máyPS4, Xbox OneESRBMature 17+Ngày phát hành25/10/2019Nhà sản xuất & phát hànhActivision..
850,000₫
Call of Duty: Modern Warfare II (2022) Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
Call 02873068666
Nhà sản xuất: Activision
Thông tin gameThể loại ShooterHệ máy PS4, PS5, XboxESRB Mature 17+Ngày phát hành 28/10/2022 Ngôn ngữEnglish, French (France), Portuguese (Brazil), Spanish (Mexico)Số người chơi Offline1 - 2 người Số người chơi Online1 - 99 ngườiNh..
1,300,000₫
Showing 1 to 16 of 52 (4 Pages)